محصولات سایت

تلویزیون وستل Tv2 Vestel

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون وستل نوترین ها خوش آمدید

Vestel 55UA8990 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 55UA8990 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA8990 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA8990 سایز 55 اینچ
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
3D
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Vestel 49UA9300-B Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49UA9300-B Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300-B سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300-B سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
HDR
موجود نیست
Vestel 48FA7000T Smart LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 48FA7000T Smart LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 48FA7000T سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 48FA7000T سایز 48 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
HDR
3D
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Vestel 49UA9300 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49UA9300 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UA9300 سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
HDR
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Vestel 65UA8990 Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 65UA8990 Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 65UA8990 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 65UA8990 سایز 65 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Vestel 49UB9350 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49UB9350 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB9350 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB9350 سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
موجود نیست
Vestel 48FA3000T LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 48FA3000T LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 48FA3000T سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 48FA3000T سایز 48 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
Vestel 43FA3000T-B LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 43FA3000T-B LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T-B سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T-B سایز 43 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Vestel 55UA9300 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 55UA9300 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA9300 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 55UA9300 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
HDR
موجود نیست
Vestel 50FA3000T LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 50FA3000T LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 50FA3000T سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 50FA3000T سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
HDR
رابط هوشمند
موجود نیست
Vestel 49UB8600 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49UB8600 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UB8600 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49UB8600 سایز 49 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Vestel 43UB8600 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 43UB8600 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 43UB8600 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 43UB8600 سایز 43 اینچ
3D
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Vestel 49UB7750 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49UB7750 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB7750 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 49UB7750 سایز 49 اینچ
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
موجود نیست
Vestel 43UB7750 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 43UB7750 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43UB7750 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43UB7750 سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Vestel 50FA7000T Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 50FA7000T Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 50FA7000T سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 50FA7000T سایز 50 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Vestel 49FA7000T Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49FA7000T Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49FA7000T سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 49FA7000T سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Vestel 43FA7000T LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 43FA7000T LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA7000T سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA7000T سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
موجود نیست
Vestel 49FA3000T LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 49FA3000T LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 49FA3000T سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 49FA3000T سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Vestel 43FA3000T LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 43FA3000T LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 43FA3000T سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
HDR
موجود نیست
Vestel 32HA7000T Smart LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 32HA7000T Smart LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 32HA7000T سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند وستل مدل 32HA7000T سایز 32 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
HDR
کیفیت تصویرHD
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Vestel 32HA3000T LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 32HA3000T LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 32HA3000T سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی وستل مدل 32HA3000T سایز 32 اینچ
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Vestel 24HA3000T LED TV 24 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vestel 24HA3000T LED TV 24 Inch

تلویزیون ال ای دی وستل مدل 24HA3000T سایز 24 اینچ