محصولات سایت

ظروف نگهدارنده سایا Container Saya

به فروشگاه اینترنتی ظروف نگهدارنده سایا نوترین ها خوش آمدید

Saya Fl-R Food Saver 10Lt
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya Fl-R Food Saver 10Lt

ظروف نگهدارنده سایا مدل Fl-R حجم 10 لیتر

مدلظروف نگهدارنده سایا مدل Fl-R حجم 10 لیتر
تعدادسه تکه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Saya Fl-1B Food Saver 10Lt
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya Fl-1B Food Saver 10Lt

ظروف نگهدارنده سایا مدل Fl-1B دارای حجم 10 لیتر

مدلظروف نگهدارنده سایا مدل Fl-1B دارای حجم 10 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
تعدادسه تکه
موجود نیست
Saya 21S-A-6P Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 21S-A-6P Food Saver

ظروف نگهدارنده سایا مدل 21S-A-6P

مدلظروف نگهدارنده سایا مدل 21S-A-6P
جنس بدنهپلاستیک
تعدادشش تکه
موجود نیست
Saya Fl-1B Food Saver 7Lt
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya Fl-1B Food Saver 7Lt

ظروف نگهدارنده سایا مدل Fl-1B دارای حجم 7 لیتر

مدلظروف نگهدارنده سایا مدل Fl-1B دارای حجم 7 لیتر
تعدادسه تکه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Saya 21Q-A12345P Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 21Q-A12345P Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 21Q-A12345P

موجود نیست
Saya 21B-A12345p Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 21B-A12345p Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا مدل 21B-A12345p

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا مدل 21B-A12345p
جنس بدنهپلاستیک
تعدادپنج تکه
موجود نیست
Saya 3pc Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 3pc Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی 3 تکه مستطیلی سایا

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی 3 تکه مستطیلی سایا
تعدادسه تکه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Saya 13L6T Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 13L6T Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 13L6T

موجود نیست
Saya 10L3T Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 10L3T Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 10L3T

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 10L3T
تعدادسه تکه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Saya 7L3T Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 7L3T Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 7L3T

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 7L3T
جنس بدنهپلاستیک
تعدادسه تکه
موجود نیست
Saya 7L5T Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 7L5T Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 7L5T

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 7L5T
تعدادپنج تکه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Saya 14L5T Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 14L5T Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 14L5T

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 14L5T
تعدادپنج تکه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Saya 13L5T Food Saver
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Saya 13L5T Food Saver

ظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 13L5T

مدلظروف نگهدارنده مواد غذایی سایا 13L5T
جنس بدنهپلاستیک
تعدادپنج تکه
موجود نیست
انتخاب گروه