محصولات سایت

جاروبرقی میله Vaccum Cleaner Miele

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی میله نوترین ها خوش آمدید

Miele C3-Special-Havana-Brown Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C3-Special-Havana-Brown Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C3-Special-Havana-Brown

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Special-Havana-Brown
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Miele C3-Special-Marine-Blue Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C3-Special-Marine-Blue Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C3-Special-Marine-Blue

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Special-Marine-Blue
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Miele C3-Complete-Black Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C3-Complete-Black Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Black

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Complete-Black
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Miele C3-Complete-Autumn-Red Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C3-Complete-Autumn-Red Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Autumn-Red

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Complete-Autumn-Red
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Miele C1 Classic Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C1 Classic Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C1 Classic

مدلجاروبرقی میله مدل C1 Classic
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
موجود نیست
Miele C3-Brilliant-pearl-Bronze Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C3-Brilliant-pearl-Bronze Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C3-Brilliant-pearl-Bronze

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Brilliant-pearl-Bronze
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
موجود نیست
Miele C3-Complete-Cat-Dog Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele C3-Complete-Cat-Dog Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل C3-Complete-Cat-Dog

مدلجاروبرقی میله مدل C3-Complete-Cat-Dog
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Miele S 5981 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S 5981 Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل S5981

مدلجاروبرقی میله مدل S5981
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیActive HEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Miele S 5211 / S 5500 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S 5211 / S 5500 Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل S5211 / S5500

مدلجاروبرقی میله مدل S5211 / S5500
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Miele S 5481 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S 5481 Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل S5481

مدلجاروبرقی میله مدل S5481
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیActive HEPA
موجود نیست
Miele S 5781 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S 5781 Vacuum Cleaner

جاروبرقی میله مدل S5781

مدلجاروبرقی میله مدل S5781
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیActive HEPA
موجود نیست
Miele S2121 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S2121 Vacuum Cleaner

جارو برقی میله مدل S2121

مدلجارو برقی میله مدل S2121
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Miele S5311 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S5311 Vacuum Cleaner

جارو برقی میله مدل S5311

مدلجارو برقی میله مدل S5311
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Miele S2120 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S2120 Vacuum Cleaner

جارو برقی میله مدل S2120

مدلجارو برقی میله مدل S2120
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Miele S5211 XL Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Miele S5211 XL Vacuum Cleaner

جارو برقی میله مدل S5211-XL

مدلجارو برقی میله مدل S5211-XL
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه