محصولات سایت

گوشت کوب برقی بوش Hand Blender Bosch

به فروشگاه اینترنتی گوشت کوب برقی بوش نوترین ها خوش آمدید

BOSCH MSM6252 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

BOSCH MSM6252 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6252

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6252
خردکن
آسیاب
ظرف غذاساز
جنس میلهفلز
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM881664 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM881664 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM881664

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM881664
همزن
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
تماس بگیرید
Bosch msm67140 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch msm67140 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل msm67140

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل msm67140
خردکن
آسیاب
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM67170 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM67170 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67170

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM67170
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
خردکن
آسیاب
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM88190 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM88190 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
همزن
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز رنده ریز
ظرف غذاساز
تماس بگیرید
Bosch MSM6250 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM6250 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6250

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6250
خردکن
ظرف غذاساز
آسیاب
جنس میلهاستیل ضد زنگ
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM87165 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM87165 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM87165

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM87165
همزن
جنس میلهفلز
خردکن
تماس بگیرید
Bosch MSM87140 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM87140 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM87140

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM87140
جنس میلهاستیل
خردکن
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM67160 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM67160 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67160

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM67160
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل
آسیاب
خردکن
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM67190 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM67190 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM67190

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM67190
ظرف غذاساز
آسیاب
خردکن
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز رنده ریز
جنس میلهفلز
همزن
تماس بگیرید
Bosch MSM6B700 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM6B700 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B700

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B700
همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
تماس بگیرید
Bosch MSM64110 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM64110 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM64110

موجود نیست
Bosch MSM66120 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM66120 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66120

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM66120
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
موجود نیست
Bosch MSM66020 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM66020 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66020

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM66020
جنس میلهپلاستیک
خردکن
موجود نیست
Bosch MSM66155 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM66155 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM66155

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM66155
همزن
خردکن
جنس میلهاستیل
موجود نیست
Bosch MSM6700 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM6700 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700
همزن
جنس میلهاستیل
خردکن
موجود نیست
Bosch MSM7400 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM7400 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7400

موجود نیست
Bosch MSM6150 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM6150 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6150

موجود نیست
Bosch MSM6B250 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM6B250 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6B250

موجود نیست
Bosch MSM6A3R Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM6A3R Hand Blender

گوشت کوب شارژی بوش مدل MSM6A3R

موجود نیست
Bosch MSM7700 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM7700 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7700

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM7700
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
همزن
موجود نیست
Bosch MSM7800 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MSM7800 Hand Blender

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM7800

مدلگوشت کوب برقی بوش مدل MSM7800
همزن
نوع رندهرنده ریز رنده درشت رنده چیپس ساز
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
موجود نیست
انتخاب گروه