محصولات سایت

چای ساز کرکماز Tea Makers Korkmaz

به فروشگاه اینترنتی چای ساز کرکماز نوترین ها خوش آمدید

Korkmaz 369-02 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Korkmaz 369-02 Tea Maker

چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب

مدلچای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای Haiaho طرح آفتاب
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.5 تا 3.0 لیتر
تماس بگیرید
Korkmaz Nosta 339 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Korkmaz Nosta 339 Tea Maker

چای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339

مدلچای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
Korkmaz Molavi 349 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Korkmaz Molavi 349 Tea Maker

چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349

مدلچای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347

مدلچای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354

مدلچای ساز کرکماز مدل Demix کد 354
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347 به همراه ست 6 عددی جا شمعی رنگی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347 به همراه ست 6 عددی جا شمعی رنگی

مدلچای ساز کرکماز مدل Takchaei کد 347 به همراه ست 6 عددی جا شمعی رنگی
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
موجود نیست
چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Dripla کد 111405 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Dripla کد 111405 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Dripla کد 111405 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز کرکماز مدل Molavi کد 349 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Demix کد 354 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز کرکماز مدل Demix کد 354 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Korkmaze Electrical Semaver Mia 353-02 Tea and Coffe Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Korkmaze Electrical Semaver Mia 353-02 Tea and Coffe Maker

چای و قهوه ساز کرکماز مدل Electrical Semaver Mia کد 353 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای haiaho طرح لاله

مدلچای و قهوه ساز کرکماز مدل Electrical Semaver Mia کد 353 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای haiaho طرح لاله
محدوده ظرفیت کتری2.5 تا 3.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
قوری چای
موجود نیست
انتخاب گروه