محصولات سایت

آبمیوه گیری بوش Juicer Bosch

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch MES4000 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MES4000 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES4000

مدلآبمیوه گیری بوش مدل MES4000
مخزن تفاله
آسیاب
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
تماس بگیرید
Bosch MES4010 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MES4010 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES4010

مدلآبمیوه گیری بوش مدل MES4010
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
تماس بگیرید
Bosch MES3500 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MES3500 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

مدلآبمیوه گیری بوش مدل MES3500
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Bosch MES25A0 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MES25A0 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES25A0

مدلآبمیوه گیری بوش مدل MES25A0
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
تماس بگیرید
Bosch MES20A0 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MES20A0 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0

مدلآبمیوه گیری بوش مدل MES20A0
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
موجود نیست
Bosch MES3000 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MES3000 Juicer

آبمیوه گیری بوش مدل MES3000

مدلآبمیوه گیری بوش مدل MES3000
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
آسیاب
موجود نیست
انتخاب گروه