محصولات سایت

آبمیوه گیری براون Juicer Braun

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری براون نوترین ها خوش آمدید

Braun J300 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun J300 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل J300

مدلآبمیوه گیری براون مدل J300
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Braun SJ3000 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun SJ3000 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل SJ3000

مدلآبمیوه گیری براون مدل SJ3000
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
آسیاب
تماس بگیرید
Braun J300 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun J300 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل J300

مدلآبمیوه گیری براون مدل J300
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
مخلوط کن
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Braun J500 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun J500 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل J500

مدلآبمیوه گیری براون مدل J500
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
کارکردتک کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Braun J700 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun J700 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل J700

مدلآبمیوه گیری براون مدل J700
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
آسیاب
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Braun MP80 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Braun MP80 Juicer

آبمیوه گیری براون مدل MP80

مدلآبمیوه گیری براون مدل MP80
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
مخلوط کن
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
تماس بگیرید
انتخاب گروه