محصولات سایت

کولر گازی هایر Air%20Conditioner Haier

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی هایر نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-12HNR03-T1
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-28HNF03-R2-T1
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T1
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HEP03-T3
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی هایر مدل HSU-09HNR03-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-09HNR03-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-09HNR03-T1
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-24HNF03-R2-T3
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T3
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-18HNF03-R2-T1
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-12HNF03-R2-T1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-12HNF03-R2-T1

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-12HNF03-R2-T1
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی هایر مدل HSU-18HEP03-T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی هایر مدل HSU-18HEP03-T3

مدلکولر گازی هایر مدل HSU-18HEP03-T3
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Haier HSU 12LEG03 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Haier HSU 12LEG03 Air Conditioner

کولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03

مدلکولر گازی هایر مدل HSU 12LEG03
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش
موجود نیست
انتخاب گروه