محصولات سایت

سطل سام ست Bucket Samset

به فروشگاه اینترنتی سطل سام ست نوترین ها خوش آمدید

Samset 7Z03010730 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 7Z03010730 Recycle Bin 12 L

سطل زباله سام ست مدل 7Z03010730 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله سام ست مدل 7Z03010730 گنجایش 12 لیتر
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
جنساستیل
تماس بگیرید
Samset 6Z030 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 6Z030 Waste Bin

سطل زباله سام ست کد 6Z030

مدلسطل زباله سام ست کد 6Z030
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
جنساستیل
پدال
تماس بگیرید
Samset 6Z27 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 6Z27 Waste Bin

سطل زباله سام ست مدل 6Z27

مدلسطل زباله سام ست مدل 6Z27
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Samset 6Z040 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 6Z040 Waste Bin

سطل زباله سام ست مدل 6Z040

مدلسطل زباله سام ست مدل 6Z040
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
دستگیره
پدال
موجود نیست
Samset 6Z629 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 6Z629 Waste Bin

سطل زباله سام ست مدل 6Z629

مدلسطل زباله سام ست مدل 6Z629
مناسب برایاتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
پدال
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Samset 6Z05 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 6Z05 Waste Bin

سطل زباله سام ست کد 6Z05

مدلسطل زباله سام ست کد 6Z05
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری
جنسفلز
موجود نیست
Samset 6z03 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samset 6z03 Waste Bin

سطل زباله سام ست کد 6z03

مدلسطل زباله سام ست کد 6z03
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری
جنسفلز
موجود نیست
انتخاب گروه