محصولات سایت

جاروبرقی پاناسونیک Vaccum Cleaner Panasonic

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی پاناسونیک نوترین ها خوش آمدید

Panasonic MC-CJ915 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CJ915 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Panasonic MC-CJ913 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CJ913 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ913

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ913
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیAnti Bacteria
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Panasonic MC-YL699 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-YL699 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-YL699

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-YL699
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Panasonic MC-CJ911 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CJ911 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ911

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ911
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیAnti Bacteria
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
تماس بگیرید
Panasonic MC-CJ917 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CJ917 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ917

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ917
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Panasonic MC-CJ919 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CJ919 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ919

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ919
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Panasonic MC-CG717 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CG717 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG717

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG717
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Panasonic MC-CG715 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CG715 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG715

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG715
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Panasonic MC-CG713 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CG713 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Panasonic MC-YL799 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-YL799 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-YL799

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-YL799
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Panasonic VC-813 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic VC-813 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Panasonic VC-811V Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic VC-811V Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-811V

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل VC-811V
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Panasonic MC-YL625 Tough Series Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-YL625 Tough Series Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک سری Tough مدل MC-YL625

مدلجاروبرقی پاناسونیک سری Tough مدل MC-YL625
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیAnti Bacteria
موجود نیست
Panasonic MC-YL627 Tough Series Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-YL627 Tough Series Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک سری Tough مدل MC-YL627

مدلجاروبرقی پاناسونیک سری Tough مدل MC-YL627
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیAnti Bacteria
موجود نیست
Panasonic VC-811P Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic VC-811P Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-811P

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل VC-811P
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Panasonic MC-CG711 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MC-CG711 Vacuum Cleaner

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG711

مدلجاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG711
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
موجود نیست
انتخاب گروه