محصولات سایت

ابزار آشپزی دکتر اوتکر Cookingtools Dr.Oetker

به فروشگاه اینترنتی ابزار آشپزی دکتر اوتکر نوترین ها خوش آمدید

Dr.Oetker 1926 Mixing Spoon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 1926 Mixing Spoon

قاشق آشپزی دکتر.اوتکر کد 1926

مدلقاشق آشپزی دکتر.اوتکر کد 1926
نوعقاشق
جنس دستهفلز
موجود نیست
Dr.Oetker 1928 Baking Brush
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 1928 Baking Brush

برس آشپزی دکتر.اوتکر کد 1928

مدلبرس آشپزی دکتر.اوتکر کد 1928
جنس دستهفلز
جنس بدنهفلز
نوعقلمو
موجود نیست
Dr.Oetker 3246 Cherry Stoner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 3246 Cherry Stoner

هسته گیر آلبالو دکتر.اوتکر کد 3246

مدلهسته گیر آلبالو دکتر.اوتکر کد 3246
جنس بدنهپلاستیک
نوعهسته گیر
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
Dr.Oetker 1924 Baking Pad
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 1924 Baking Pad

پد آشپزی دکتر.اوتکر کد 1924

موجود نیست
Dr.Oetker 154722 Peeler
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 154722 Peeler

پوست کن دکتر.اوتکر کد 154722

مدلپوست کن دکتر.اوتکر کد 154722
جنس دستهفلز
جنس بدنهفلز
نوعپوست کن
موجود نیست
Dr.Oetker 160714 Rolling Pin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 160714 Rolling Pin

وردنه دکتر.اوتکر کد 160714

مدلوردنه دکتر.اوتکر کد 160714
نوعوردنه
جنس بدنهفلز
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
Dr.Oetker 160381 Spatula
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 160381 Spatula

لیسک دکتر.اوتکر کد 160381

مدللیسک دکتر.اوتکر کد 160381
جنس دستهفلز
جنس بدنهسیلیکون
نوعلیسک
موجود نیست
Dr.Oetker 163255 Spatula
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 163255 Spatula

لیسک دکتر.اوتکر کد 163255

مدللیسک دکتر.اوتکر کد 163255
نوعلیسک
جنس دستهفلز
جنس بدنهسیلیکون
موجود نیست
Dr.Oetker 16381 Brush
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 16381 Brush

برس دکتر.اوتکر کد 16381

مدلبرس دکتر.اوتکر کد 16381
جنس بدنهچوب
نوعقلمو
موجود نیست
Dr.Oetker 16398 Brush
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 16398 Brush

برس دکتر.اوتکر کد 16398

مدلبرس دکتر.اوتکر کد 16398
جنس دستهچوب
جنس بدنهچوب
نوعقلمو
موجود نیست
Dr.Oetker 5013 Cooking Spoon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 5013 Cooking Spoon

قاشق آشپزی دکتر.اوتکر کد 5013

مدلقاشق آشپزی دکتر.اوتکر کد 5013
جنس بدنهپلاستیک
نوعقاشق
موجود نیست
Dr.Oetker 1959 Rolling Pin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 1959 Rolling Pin

وردنه دکتر.اوتکر کد 1959

مدلوردنه دکتر.اوتکر کد 1959
نوعوردنه
جنس دستهفلز
جنس بدنهفلز
موجود نیست
Dr.Oetker 1632 Rolling Pin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 1632 Rolling Pin

وردنه دکتر.اوتکر کد 1632

مدلوردنه دکتر.اوتکر کد 1632
جنس دستهچوب
جنس بدنهچوب
نوعوردنه
موجود نیست
Dr.Oetker 19498 Whisk
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Dr.Oetker 19498 Whisk

همزن دستی دکتر.اوتکر کد 19498

مدلهمزن دستی دکتر.اوتکر کد 19498
جنس دستهفلز
جنس بدنهفلز
نوعهمزن
موجود نیست
انتخاب گروه