محصولات سایت

اجاق مایکروویو پاناسونیک Microwave Panasonic

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو پاناسونیک نوترین ها خوش آمدید

Panasonic NN-GF574M Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-GF574M Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدلNN-GF574M

مدلمایکروویو پاناسونیک مدلNN-GF574M
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
گریل
برنامه پخت
ظرفیت27 لیتر
صفحه نمایش
یخ زدایی
تماس بگیرید
Panasonic NN-CD997S Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-CD997S Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-CD997S

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-CD997S
صفحه نمایش
برنامه پخت
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
قفل کودک
یخ زدایی
ظرفیت42 لیتر
گریل
تماس بگیرید
Panasonic NN-GD692S Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-GD692S Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S
صفحه نمایش
کانوکشن
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
ظرفیت31 لیتر
یخ زدایی
قفل کودک
گریل
قابلیت مایکروویو
تماس بگیرید
Panasonic NN-C784MF Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-C784MF Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-C784MF

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-C784MF
قفل کودک
کانوکشن
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
ظرفیت28 لیتر
برنامه پخت
یخ زدایی
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
گریل
تماس بگیرید
Panasonic NN-SM332 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-SM332 Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-SM332

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-SM332
صفحه نمایش
ظرفیت25 لیتر
کانوکشن
گریل
قابلیت تنظیم زمان
جوجه گردان
یخ زدایی
قفل کودک
برنامه پخت
قابلیت مایکروویو
تماس بگیرید
Panasonic NN-GD371 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-GD371 Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD371

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD371
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
گریل
صفحه نمایش
ظرفیت23 لیتر
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
کانوکشن
یخ زدایی
برنامه پخت
تماس بگیرید
Panasonic NN-ST34 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-ST34 Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
صفحه نمایش
ظرفیت25 لیتر
کانوکشن
برنامه پخت
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
قفل کودک
گریل
موجود نیست
Panasonic NN-ST757W Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-ST757W Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST757W

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST757W
یخ زدایی
صفحه نمایش
گریل
برنامه پخت
کانوکشن
ظرفیت44 لیتر
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
Panasonic NN-ST651 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-ST651 Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST651

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST651
گریل
کانوکشن
ظرفیت32 لیتر
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
صفحه نمایش
یخ زدایی
برنامه پخت
قفل کودک
موجود نیست
Panasonic NN-GF569 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-GF569 Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GF569

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-GF569
یخ زدایی
جوجه گردان
قفل کودک
گریل
صفحه نمایش
ظرفیت27 لیتر
قابلیت مایکروویو
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
موجود نیست
Panasonic NN-SD681S Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-SD681S Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-SD681S

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-SD681S
کانوکشن
گریل
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
برنامه پخت
جوجه گردان
ظرفیت32 لیتر
یخ زدایی
موجود نیست
Panasonic NN-ST342 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic NN-ST342 Microwave Oven

مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST342

مدلمایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST342
قفل کودک
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
صفحه نمایش
ظرفیت25 لیتر
برنامه پخت
جوجه گردان
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
گریل
موجود نیست
انتخاب گروه