محصولات سایت

آبمیوه گیری پاناسونیک Juicer Panasonic

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری پاناسونیک نوترین ها خوش آمدید

Panasonic MJ-H300 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-H300 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H300

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H300
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
کارکرددو کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Panasonic MJ-H100 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-H100 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H100

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-H100
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
تماس بگیرید
Panasonic MJ-DJ31 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-DJ31 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ31
سوئیچ ایمنی
کارکردسه کاره
مخزن تفاله
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
تماس بگیرید
Panasonic MJ-SJ01 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-SJ01 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-SJ01

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-SJ01
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Panasonic MJ-DJ01 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-DJ01 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-DJ01
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
آسیاب
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Panasonic MJ-N327D Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-N327D Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک MJ-N327D

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک MJ-N327D
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
آسیاب
کارکردتک کاره
موجود نیست
Panasonic MJ-M176 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic MJ-M176 Juicer

آبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-M176

مدلآبمیوه گیری پاناسونیک مدل MJ-M176
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
مخزن تفاله
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردسه کاره
موجود نیست
انتخاب گروه