محصولات سایت

ماشین لباسشویی بکو Washing Machines Beko

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بکو نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 101444SLB1 ظرفیت 10 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 101444SLB1 ظرفیت 10 کیلوگرم

Beko WMY 101444LB1 Washing Machine 10Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 101444SLB1 ظرفیت 10 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY111444LB1 ظرفیت 11 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY111444LB1 ظرفیت 11 کیلوگرم

Beko WMY111444LB1 Washing Machine - 11 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY111444LB1 ظرفیت 11 کیلوگرم
ظرفیت دیگ11 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81283 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81283 ظرفیت 8 کیلوگرم

Beko WMY 81283 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81283 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بکو مدل HTV 8633 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل HTV 8633 ظرفیت 8 کیلوگرم

Beko HTV 8633 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل HTV 8633 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژیB
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 111444 ظرفیت 11 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 111444 ظرفیت 11 کیلوگرم

Beko WMY 111444 Washing Machine 11 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 111444 ظرفیت 11 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ11 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بکو مدل WCY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WCY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم

Beko WCY 81233 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WCY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 50831 ظرفیت 5 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 50831 ظرفیت 5 کیلوگرم

Beko WMY 50831 Washing Machine 5 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 50831 ظرفیت 5 کیلوگرم
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+A
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71083 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71083 ظرفیت 7 کیلوگرم

Beko WMY 71083 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71083 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71283 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71283 ظرفیت 7 کیلوگرم

Beko WMY 71283 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71283 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WCY 71233 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WCY 71233 ظرفیت 7 کیلوگرم

Beko WCY 71233 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WCY 71233 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WCV 8604 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WCV 8604 ظرفیت 8 کیلوگرم

Beko WCV 8604 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WCV 8604 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی++A
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WX 943440 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WX 943440 ظرفیت 9 کیلوگرم

Beko WX 943440 Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WX 943440 ظرفیت 9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم

Beko WMY 81233 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 91243 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 91243 ظرفیت 9 کیلوگرم

Beko WMY 91243 Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 91243 ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی بکو مدل WTV 8734 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بکو مدل WTV 8734 ظرفیت 8 کیلوگرم

Beko WTV 8734 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WTV 8734 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی خرید لوازم خانه و آشپزخانه می باشد که با تنوع در گروههای صوتی تصویری، لوازم خانگی برقی، لوازم غذاخوری، لوازم سرو و پذیرایی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی نوترین ها با هدف ارائه جدید ترین لوازم خانگی از قبیل تلویزیون، سرویس پخت و پز، ظروف سرو و پذیرایی، اجاق گاز، اجاق مایکروویو، چرخ گوشت، جاروبرقی، آبمیوه گیری، اتو و دیگر محصولات ، از برند های معتبر دنیا مانند سامسونگ، ال جی، سونی، فیلیپس، تفال، فونیکس و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه لوازم خانگی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : -.
ایمیل : avan.network@gmail.com
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :