محصولات سایت

جاروبرقی کنوود Vaccum Cleaner Kenwood

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی کنوود نوترین ها خوش آمدید

Kenwood VC2477 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2477 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2477

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2477
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kenwood VC2479 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2479 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2479

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2479
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kenwood VC2204 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2204 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2204

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2204
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Kenwood VC2105 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2105 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2105

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2105
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Kenwood VC1807 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC1807 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC1807

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC1807
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Kenwood VC2785 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2785 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2785

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2785
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Kenwood VC2727 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2727 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2727

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2727
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Kenwood VC2107 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2107 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2107

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2107
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kenwood VC2407 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2407 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2407

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2407
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kenwood VC2205 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2205 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2205

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2205
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kenwood VC1802 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC1802 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC1802

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC1802
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Kenwood VC2778 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2778 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2778

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2778
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Kenwood VC2207 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2207 Vaccum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2207

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2207
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Kenwood VC8800 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC8800 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC8800

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC8800
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Kenwood VC2400 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2400 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2400

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2400
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Kenwood VC2200 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC2200 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC2200

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC2200
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Kenwood VC180 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC180 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC180

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC180
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Kenwood VC6 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood VC6 Vacuum Cleaner

جاروبرقی کنوود مدل VC6

مدلجاروبرقی کنوود مدل VC6
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
موجود نیست
انتخاب گروه