محصولات سایت

اتو روونتا Iron Rowenta

به فروشگاه اینترنتی اتو روونتا نوترین ها خوش آمدید

Rowenta DW5220 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW5220 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW5220

مدلاتو بخار روونتا مدل DW5220
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Rowenta IS6200D1 Garment Steamer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta IS6200D1 Garment Steamer

اتو بخارگر روونتا مدل IS6200D1

مدلاتو بخارگر روونتا مدل IS6200D1
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Rowenta DW9240 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW9240 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW9240

مدلاتو بخار روونتا مدل DW9240
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Rowenta 1510 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta 1510 Steam Iron

اتو مسافرتی رونتا مدل1510

مدلاتو مسافرتی رونتا مدل1510
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Rowenta DW9230 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW9230 Steam Iron

اتو بخار رونتا مدل DW9230

مدلاتو بخار رونتا مدل DW9230
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
تماس بگیرید
Rowenta DW6010 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW6010 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW6010

مدلاتو بخار روونتا مدل DW6010
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Rowenta DW9220D1 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW9220D1 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW9220D1

مدلاتو بخار روونتا مدل DW9220D1
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Rowenta DW9210D5 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW9210D5 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW9210D5

مدلاتو بخار روونتا مدل DW9210D5
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Rowenta DW8112D1 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW8112D1 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW8112D1

مدلاتو بخار روونتا مدل DW8112D1
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Rowenta DW5122 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW5122 Steam Iron

اتو بخار روونتا مدل DW5122

مدلاتو بخار روونتا مدل DW5122
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Rowenta DW5120D1 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowenta DW5120D1 Steam Iron

اتوبخار روونتا مدل DW5120D1

مدلاتوبخار روونتا مدل DW5120D1
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Rowneta DW9130 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowneta DW9130 Steam Iron

اتو بخار Rowneta مدل DW9130

مدلاتو بخار Rowneta مدل DW9130
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Rowneta DW8120 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rowneta DW8120 Steam Iron

اتو بخار Rowneta مدل DW8120

مدلاتو بخار Rowneta مدل DW8120
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
انتخاب گروه