محصولات سایت

آبمیوه گیری کنوود Juicer Kenwood

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری کنوود نوترین ها خوش آمدید

Kenwood JEM500SS Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JEM500SS Juicer

آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS

مدلآبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
آسیاب
تماس بگیرید
Kenwood JEP010 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JEP010 Juicer

آبمیوه گیری کنوود مدل JEP010

مدلآبمیوه گیری کنوود مدل JEP010
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
آسیاب
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Kenwood JE730 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE730 Juicer

آبمیوه گیری کنوود مدل JE730

مدلآبمیوه گیری کنوود مدل JE730
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
آسیاب
مخلوط کن
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Kenwood JE680 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE680 Juicer

آبمیوه گیری کنوود مدل JE680

مدلآبمیوه گیری کنوود مدل JE680
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Kenwood JE850 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE850 Juicer

آبمیوه گیری کنوود JE850

مدلآبمیوه گیری کنوود JE850
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Kenwood JE880 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE880 Juicer

آبمیوه گیری کنوود مدل JE880

مدلآبمیوه گیری کنوود مدل JE880
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
آسیاب
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Kenwood JE570 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE570 Juicer

آبمیوه گیری کنوود JE570

مدلآبمیوه گیری کنوود JE570
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
آسیاب
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
موجود نیست
Kenwood JE550 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE550 Juicer

آبمیوه گیری کنوود JE550

مدلآبمیوه گیری کنوود JE550
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
آسیاب
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Kenwood JE810 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood JE810 Juicer

آبمیوه گیری کنوود JE810

مدلآبمیوه گیری کنوود JE810
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
انتخاب گروه