محصولات سایت

پخش کننده dvd کنکورد پلاس Dvd Player Concord Plus

به فروشگاه اینترنتی پخش کننده dvd کنکورد پلاس نوترین ها خوش آمدید

Concord Plus PD-9000T DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus PD-9000T DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-9000T

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-9000T
قابلیت ضبط از طریق USB
قابلیت پخش از USB
دالبی دیجیتال
خروجی HDMI
تماس بگیرید
Concord Plus PD-9850T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus PD-9850T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-9850T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-9850T2
قابلیت پخش از USB
دالبی دیجیتال
خروجی HDMI
قابلیت ضبط از طریق USB
تماس بگیرید
Concord Plus PD-1120T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus PD-1120T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1120T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1120T2
دالبی دیجیتال
خروجی HDMI
قابلیت پخش از USB
قابلیت ضبط از طریق USB
تماس بگیرید
Concord Plus PD-1320T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus PD-1320T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1320T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1320T2
قابلیت پخش از USB
خروجی HDMI
قابلیت ضبط از طریق USB
دالبی دیجیتال
تماس بگیرید
Concord Plus PD-1720T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus PD-1720T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1720T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1720T2
قابلیت ضبط از طریق USB
دالبی دیجیتال
قابلیت پخش از USB
خروجی HDMI
تماس بگیرید
Concord Plus DV-3650T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus DV-3650T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3650T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3650T2
سیستمPAL/NTSC
دالبی دیجیتال
خروجی HDMI
قابلیت پخش از USB
قابلیت ضبط از طریق USB
تماس بگیرید
Concord Plus DV-3690S DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus DV-3690S DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3690S

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3690S
دالبی دیجیتال
خروجی HDMI
قابلیت ضبط از طریق USB
قابلیت پخش از USB
تماس بگیرید
Concord Plus PD-1520T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus PD-1520T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1520T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل PD-1520T2
قابلیت ضبط از طریق USB
دالبی دیجیتال
قابلیت پخش از USB
خروجی HDMI
موجود نیست
Concord Plus DV-2660T2 DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus DV-2660T2 DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-2660T2

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-2660T2
سیستمPAL/NTSC
دالبی دیجیتال
قابلیت ضبط از طریق USB
قابلیت پخش از USB
خروجی HDMI
موجود نیست
Concord Plus DV-3680S DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus DV-3680S DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3680S

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-3680S
دالبی دیجیتال
قابلیت ضبط از طریق USB
خروجی HDMI
قابلیت پخش از USB
موجود نیست
Concord Plus DV-6600SW DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus DV-6600SW DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-6600SW

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-6600SW
قابلیت پخش از USB
قابلیت ضبط از طریق USB
خروجی HDMI
دالبی دیجیتال
موجود نیست
Concord Plus DV-7700SW DVD Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus DV-7700SW DVD Player

پخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-7700SW

مدلپخش کننده DVD کنکورد پلاس مدل DV-7700SW
دالبی دیجیتال
خروجی HDMI
قابلیت ضبط از طریق USB
قابلیت پخش از USB
موجود نیست
انتخاب گروه