محصولات سایت

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس Home Multimedia Player Concord Plus

به فروشگاه اینترنتی پخش کننده خانگی کنکورد پلاس نوترین ها خوش آمدید

Concord Plus SA-MX9500 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-MX9500 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-MX9500

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-MX9500
بلوتوث
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
پورت HDMI
تماس بگیرید
Concord Plus SA-MX9000 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-MX9000 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-MX9000

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-MX9000
پورت HDMI
پورت USB
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
تماس بگیرید
Concord Plus SP-PX15000 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SP-PX15000 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SP-PX15000

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SP-PX15000
بلوتوث
پورت AUX
پورت USB
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
تماس بگیرید
Concord Plus SA-FX1225 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-FX1225 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX1225

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX1225
صفحه نمایش لمسی
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
پورت USB
پورت HDMI
پورت AUX
تماس بگیرید
Concord Plus TH-MX2300L Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus TH-MX2300L Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل TH-MX2300L

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل TH-MX2300L
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
پورت AUX
بلوتوث
پورت HDMI
موجود نیست
Concord Plus SA-F200 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-F200 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-F200

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-F200
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
پورت HDMI
موجود نیست
Concord Plus SA-F201 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-F201 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-F201

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-F201
پورت HDMI
پورت USB
پورت AUX
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
موجود نیست
Concord Plus SA-FX5130 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-FX5130 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX5130

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX5130
بلوتوث
پورت USB
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
موجود نیست
Concord Plus SP-GX10000 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SP-GX10000 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SP-GX10000

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SP-GX10000
پورت HDMI
بلوتوث
پورت AUX
پورت USB
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
موجود نیست
Concord Plus SA-FX6450 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-FX6450 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX6450

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX6450
پورت AUX
پورت USB
بلوتوث
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
موجود نیست
Concord Plus SA-FX8250 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-FX8250 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX8250

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX8250
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
پورت USB
پورت HDMI
موجود نیست
Concord Plus SA-FX8350 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-FX8350 Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX8350

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX8350
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
پورت HDMI
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
بلوتوث
موجود نیست
Concord Plus SA-FX1228V Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Concord Plus SA-FX1228V Home Media Player

پخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX1228V

مدلپخش کننده خانگی کنکورد پلاس مدل SA-FX1228V
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
پورت HDMI
موجود نیست
انتخاب گروه