محصولات سایت

اتو کنوود Iron Kenwood

به فروشگاه اینترنتی اتو کنوود نوترین ها خوش آمدید

Kenwood ST8027 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST8027 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST8027

مدلاتو بخار کنوود مدل ST8027
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Kenwood IC850 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood IC850 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC850

مدلاتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC850
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Kenwood IC650 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood IC650 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار کنوود مدل IC650

موجود نیست
Kenwood ST850 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST850 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST850

مدلاتو بخار کنوود مدل ST850
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
موجود نیست
Kenwood ST542 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST542 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST542

مدلاتو بخار کنوود مدل ST542
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
موجود نیست
Kenwood ST060 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST060 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST060

موجود نیست
Kenwood ST512 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST512 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST512

مدلاتو بخار کنوود مدل ST512
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Kenwood ST532 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST532 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST532

مدلاتو بخار کنوود مدل ST532
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Kenwood ST682 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood ST682 Steam Iron

اتو بخار کنوود مدل ST682

موجود نیست
انتخاب گروه