محصولات سایت

گوشت کوب برقی کنوود Hand Blender Kenwood

به فروشگاه اینترنتی گوشت کوب برقی کنوود نوترین ها خوش آمدید

Kenwood HDP302WH Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HDP302WH Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP302WH

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HDP302WH
همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
آسیاب
تماس بگیرید
گوشت کوب برقی کنوودمدلHDP408WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

گوشت کوب برقی کنوودمدلHDP408WH

مدلگوشت کوب برقی کنوودمدلHDP408WH
همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
خردکن
تماس بگیرید
Kenwood HDP 406 WH Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HDP 406 WH Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 406 WH

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 406 WH
ظرف غذاساز
همزن
خردکن
جنس میلهپلاستیک
تماس بگیرید
Kenwood HB724 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB724 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB724

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB724
همزن
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
تماس بگیرید
Kenwood HDP 304 WH Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HDP 304 WH Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 304 WH

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HDP 304 WH
جنس میلهپلاستیک
همزن
موجود نیست
Kenwood HB682 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB682 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود مدل HB682

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HB682
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
همزن
موجود نیست
Kenwood HB681 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB681 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB681

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB681
جنس میلهپلاستیک
خردکن
موجود نیست
Kenwood HB710 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB710 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود مدل HB710

مدلگوشت کوب برقی کنوود مدل HB710
ظرف غذاساز
خردکن
جنس میلهپلاستیک
آسیاب
موجود نیست
Kenwood HB865 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB865 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB865

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB865
همزن
خردکن
موجود نیست
Kenwood HB714 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB714 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB714

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB714
همزن
جنس میلهفلز
موجود نیست
Kenwood HB665 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB665 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB665

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB665
جنس میلهفلز
خردکن
همزن
موجود نیست
Kenwood HB655 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB655 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB655

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB655
جنس میلهپلاستیک
همزن
خردکن
موجود نیست
Kenwood HB615 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB615 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB615

مدلگوشت کوب برقی کنوود HB615
خردکن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
همزن
موجود نیست
Kenwood HB605 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood HB605 Hand Blender

گوشت کوب برقی کنوود HB605

موجود نیست
انتخاب گروه