محصولات سایت

مخلوط کن کنوود Blenders Kenwood

به فروشگاه اینترنتی مخلوط کن کنوود نوترین ها خوش آمدید

Kenwood SMP060 WG Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood SMP060 WG Blender

مخلوط کن کنوود مدل SMP060 WG

مدلمخلوط کن کنوود مدل SMP060 WG
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
تماس بگیرید
Kenwood BLM610si Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BLM610si Blender

مخلوط کن کنوود مدل BLM610si

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLM610si
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچشیشه
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BLP404WH
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BLP404WH

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP404WH
جنس پارچپلاستیک
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
مخلوط کن کنوود مدل BL237WG
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مخلوط کن کنوود مدل BL237WG

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL237WG
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
جنس پارچپلاستیک
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
Kenwood SB055 Blend XTract Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood SB055 Blend XTract Blender

مخلوط کن کنوود مدل SB055 Blend XTract

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB055 Blend XTract
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
جنس پارچپلاستیک
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
Kenwood BLP402 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BLP402 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BLP402

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP402
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
جنس پارچپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
Kenwood BLP600 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BLP600 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BLP600

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP600
جنس پارچشیشه
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
Kenwood SB327 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood SB327 Blender

مخلوط کن کنوود مدل SB327

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB327
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس پارچشیشه
تماس بگیرید
Kenwood BL770 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL770 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL770

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL770
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
جنس پارچشیشه
تماس بگیرید
Kenwood BL650 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL650 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL650

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL650
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس پارچشیشه
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Kenwood BL440 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL440 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL440

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL440
جنس پارچپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهپلاستیک
تماس بگیرید
Kenwood BL335 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL335 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL335

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL335
جنس پارچپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
تماس بگیرید
Kenwood KW1723 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood KW1723 Blender

مخلوط کن کنوود مدل kw1723

مدلمخلوط کن کنوود مدل kw1723
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
موجود نیست
Kenwood BLP610 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BLP610 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BLP610

مدلمخلوط کن کنوود مدل BLP610
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچشیشه
موجود نیست
Kenwood BL480 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL480 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL480

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL480
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Kenwood BL227 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL227 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL227

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL227
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ0.5 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
موجود نیست
Kenwood BL470 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL470 Blender

مخلوط کن کنوود BL470

مدلمخلوط کن کنوود BL470
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Kenwood bl718 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood bl718 Blender

مخلوط کن کنوود مدل bl718

مدلمخلوط کن کنوود مدل bl718
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
موجود نیست
Kenwood SB055 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood SB055 Blender

مخلوط کن کنوود مدل SB055

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB055
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
موجود نیست
Kenwood SB277 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood SB277 Blender

مخلوط کن کنوود مدل SB277

مدلمخلوط کن کنوود مدل SB277
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Kenwood BL640 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL640 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL640

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL640
جنس پارچشیشه
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Kenwood BL740 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL740 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL740

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL740
جنس پارچشیشه
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
Kenwood BL540 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood BL540 Blender

مخلوط کن کنوود مدل BL540

مدلمخلوط کن کنوود مدل BL540
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
موجود نیست
انتخاب گروه