محصولات سایت

سینک داتیس Sink Datis

به فروشگاه اینترنتی سینک داتیس نوترین ها خوش آمدید

سینک داتیس مدلD-B135 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B135 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B135 توکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B133 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B133 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B133 توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلDSG-119 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلDSG-119 توکار

مدلسینک داتیس مدلDSG-119 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع سیفوناتومات
تماس بگیرید
Steel Sink-D-B127
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Steel Sink-D-B127

سینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50

مدلسینک توکار داتیس مدلD-B127 سایز 120.50
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
تماس بگیرید
Steel Sink-D-B125
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Steel Sink-D-B125

سینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50

مدلسینک توکار داتیس مدل D-B125-سایز 120.50
جنس سینکاستیل
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن180
تماس بگیرید
سینک داتیس مدلD-B145 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B145 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B145 توکار
عمق لگن180
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک داتیس مدلD-B136 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B136 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B136 توکار
عمق لگن180
نوع سیفوناتومات
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک داتیس مدلD-B134 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B134 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B134 توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک داتیس مدلD-B131 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدلD-B131 توکار

مدلسینک داتیس مدلD-B131 توکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
عمق لگن180
ابعاد سینک600 × 1200
موجود نیست
سینک داتیس مدل کورین 120 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک داتیس مدل کورین 120 توکار

مدلسینک داتیس مدل کورین 120 توکار
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
جنس سینکگرانیت
ابعاد سینک400 × 400
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
موجود نیست
Glass Sink/DSG119
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Glass Sink/DSG119

سینک توکار مدلDSG-119Ultra

مدلسینک توکار مدلDSG-119Ultra
نوع سیفوناتومات
عمق لگن180
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
موجود نیست
Datees DB141-R Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB141-R Inset Sink

سینک داتیس مدل DB141-R توکار

مدلسینک داتیس مدل DB141-R توکار
عمق لگن150
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Datees DB141-L Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB141-L Inset Sink

سینک داتیس مدل DB141-L توکار

مدلسینک داتیس مدل DB141-L توکار
تعداد لگندو
عمق لگن150
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1220
موجود نیست
Datees DB140-R Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB140-R Inset Sink

سینک داتیس مدل DB140-R توکار

مدلسینک داتیس مدل DB140-R توکار
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
عمق لگن150
نوع نصبتوکار
موجود نیست
Datees DB140-L Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB140-L Inset Sink

سینک داتیس مدل DB140-L توکار

مدلسینک داتیس مدل DB140-L توکار
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
عمق لگن150
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
موجود نیست
Datees DSG119 Ultra Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DSG119 Ultra Inset Sink

سینک داتیس مدل DSG119 Ultra توکار

مدلسینک داتیس مدل DSG119 Ultra توکار
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
جنس سینکشیشه سکوریت شده
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
موجود نیست
Datees DSG119 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DSG119 Inset Sink

سینک داتیس مدل DSG119 توکار

مدلسینک داتیس مدل DSG119 توکار
نوع نصبتوکار
جنس سینکشیشه سکوریت شده
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
موجود نیست
Datees DB127-L Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB127-L Inset Sink

سینک داتیس مدل DB127-L توکار

مدلسینک داتیس مدل DB127-L توکار
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن165
موجود نیست
Datees DB127-R Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB127-R Inset Sink

سینک داتیس مدل DB127-R توکار

مدلسینک داتیس مدل DB127-R توکار
عمق لگن165
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
موجود نیست
Datees DB125 -R Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB125 -R Inset Sink

سینک داتیس مدل DB125 -R توکار

مدلسینک داتیس مدل DB125 -R توکار
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
عمق لگن165
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Datees DB125-L Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees DB125-L Inset Sink

سینک داتیس مدل DB125-L توکار

مدلسینک داتیس مدل DB125-L توکار
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن165
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
موجود نیست
انتخاب گروه