محصولات سایت

جاروبرقی هوگل Vaccum Cleaner Hugel

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی هوگل نوترین ها خوش آمدید

Hugel HG038VCP Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG038VCP Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG038VCP

مدلجارو برقی هوگل مدل HG038VCP
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Hugel HG038VCB Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG038VCB Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG038VCB

مدلجارو برقی هوگل مدل HG038VCB
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Hugel HG813VCHY Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG813VCHY Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG813VCHY

مدلجارو برقی هوگل مدل HG813VCHY
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 8
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Hugel HG814VCWDR Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG814VCWDR Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG814VCWDR

مدلجارو برقی هوگل مدل HG814VCWDR
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 8
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Hugel HG814VCWDY Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG814VCWDY Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG814VCWDY

مدلجارو برقی هوگل مدل HG814VCWDY
نوع فیلتر خروجیHEPA 8
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Hugel HG048VC Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG048VC Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG048VC

مدلجارو برقی هوگل مدل HG048VC
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Hugel HG0823WDB Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hugel HG0823WDB Vaccum Cleaner

جارو برقی هوگل مدل HG0823WDB

موجود نیست
انتخاب گروه