محصولات سایت

جاروبرقی سامسونگ Vaccum Cleaner Samsung

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل Prince 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 2

مدلجارو برقی سامسونگ مدل Prince 2
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3

مدلجارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Samsung QUEEN-24 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung QUEEN-24 Vacuum Cleaner

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Samsung QUEEN-21 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung QUEEN-21 Vacuum Cleaner

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-21

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-21
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Samsung QUEEN-18 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung QUEEN-18 Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18

مدلجارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Samsung VC-920 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-920 Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-920

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-920
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Samsung VC-910 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-910 Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-910

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-910
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Samsung KING-20 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung KING-20 Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل KING-20

مدلجارو برقی سامسونگ مدل KING-20
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Samsung KING-18 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung KING-18 Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل KING-18

مدلجارو برقی سامسونگ مدل KING-18
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
تماس بگیرید
جاروبرقی سامسونگ مدل PRINCE 2100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل PRINCE 2100

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل PRINCE 2100
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Samsung SC8790 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SC8790 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل SC8790

مدلجارو برقی سامسونگ مدل SC8790
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
موجود نیست
Samsung VC-970 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-970 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-970

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-970
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
کنترل روی دسته
موجود نیست
Samsung VC-960 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-960 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-960

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-960
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
موجود نیست
Samsung VC-950 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-950 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-950

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-950
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Samsung VC-9820 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-9820 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-9820

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-9820
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Samsung VC-990 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-990 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-990

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-990
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Samsung VC-940 Bagless Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-940 Bagless Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-940

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-940
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
موجود نیست
Samsung VC-8020 Bag Upright Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-8020 Bag Upright Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-8020

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-8020
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Samsung VC-8015 Bag Upright Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-8015 Bag Upright Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-8015

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-8015
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Samsung VC-930 Bag Upright Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung VC-930 Bag Upright Vacuum Cleaner

جارو برقی سامسونگ مدل VC-930

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-930
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Samsung Crown-2200 Bag Upright Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Crown-2200 Bag Upright Vacuum Cleaner