محصولات سایت

آبمیوه گیری مولینکس Juicer Moulinex

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری مولینکس نوترین ها خوش آمدید

Moulinex ZU255 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex ZU255 Juicer

آبمیوه گیری مولینکس مدل ZU255

مدلآبمیوه گیری مولینکس مدل ZU255
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
آسیاب
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Moulinex JU610D10 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU610D10 Juicer

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU610D10

مدلآبمیوه گیری مولینکس مدل JU610D10
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Moulinex JU655H Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU655H Juicer

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU655H

مدلآبمیوه گیری مولینکس مدل JU655H
مخلوط کن
آسیاب
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Moulinex JU450 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU450 Juicer

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU450

مدلآبمیوه گیری مولینکس مدل JU450
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
تماس بگیرید
Moulinex JU581 Easy Fruit Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU581 Easy Fruit Juicer

آب میوه گیری مولینکس مدل ایزی فروت JU581

مدلآب میوه گیری مولینکس مدل ایزی فروت JU581
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Moulinex JU585G Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU585G Juicer

آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G

مدلآب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G
آسیاب
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Moulinex JU655 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU655 Juicer

آبمیوه‌ گیری مولینکس مدل JU655

مدلآبمیوه‌ گیری مولینکس مدل JU655
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
موجود نیست
Moulinex JU585H Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU585H Juicer

آبمیوه گیری مولینکس مدل JU585H

مدلآبمیوه گیری مولینکس مدل JU585H
مخزن تفاله
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخلوط کن
موجود نیست
Moulinex JU583 Juicer With Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU583 Juicer With Blender

آبمیوه گیری مولینکس JU583 به همراه مخلوط کن

مدلآبمیوه گیری مولینکس JU583 به همراه مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
موجود نیست
Moulinex JU581 Juicer with PC3001 Citrus Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU581 Juicer with PC3001 Citrus Press

آبمیوه گیری مولینکس JU581 و آب مرکبات گیری PC3001

مدلآبمیوه گیری مولینکس JU581 و آب مرکبات گیری PC3001
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
موجود نیست
Moulinex JU582 Juicer with Cocoon Citrus Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU582 Juicer with Cocoon Citrus Press

آبمیوه گیری مولینکس JU582 همراه با آب مرکبات گیری Cocoon

مدلآبمیوه گیری مولینکس JU582 همراه با آب مرکبات گیری Cocoon
مخزن تفاله
آسیاب
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Moulinex JU450G10 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex JU450G10 Juicer

آبمیوه گیری مولینکس JU450G10

مدلآبمیوه گیری مولینکس JU450G10
مخلوط کن
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
انتخاب گروه