محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ پرومیت Power Strip Promate

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ پرومیت نوترین ها خوش آمدید

Promate SwitchQC3-EU Power Stripe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate SwitchQC3-EU Power Stripe

چند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-EU

مدلچند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-EU
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پورت USBپنج عدد
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
موجود نیست
Promate SwitchQC3-UK Power Stripe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate SwitchQC3-UK Power Stripe

چند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-UK

مدلچند راهی برق پرومیت مدل SwitchQC3-UK
تعداد پورت USBپنج عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
موجود نیست
Promate PowerStrip-4EU Power Stripe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate PowerStrip-4EU Power Stripe

چند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4EU

مدلچند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4EU
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBچهار عدد
تعداد پریزهاپنج عدد
موجود نیست
Promate PowerStrip-4UK Power Stripe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate PowerStrip-4UK Power Stripe

چند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4UK

مدلچند راهی برق پرومیت مدل PowerStrip-4UK
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Promate PowerGrid-1 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate PowerGrid-1 Power Strip

چندراهی برق پرومیت مدل PowerGrid-1

مدلچندراهی برق پرومیت مدل PowerGrid-1
تعداد پورت USBچهار عدد
محافظ داخلی
تعداد پریزهاشش عدد
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
Promate PowerStrip 3.EU Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate PowerStrip 3.EU Power Strip

چندراهی برق پرومیت مدل PowerStrip 3.EU

مدلچندراهی برق پرومیت مدل PowerStrip 3.EU
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاسه عدد
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBشش عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Promate Power Stripe-2 Power Stripe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Power Stripe-2 Power Stripe

چند راهی برق پرومیت مدل Power Stripe-2

مدلچند راهی برق پرومیت مدل Power Stripe-2
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
Promate Power Strip-1 Power Stripe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate Power Strip-1 Power Stripe

چند راهی برق پرومیت مدل Power Strip-1

مدلچند راهی برق پرومیت مدل Power Strip-1
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پورت USBچهار عدد
دکمه روشن و خاموش
موجود نیست
Promate TravelMate.Mobi Adaptor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Promate TravelMate.Mobi Adaptor

مبدل برق پرومیت مدل TravelMate.Mobi

مدلمبدل برق پرومیت مدل TravelMate.Mobi
تعداد پورت USBدو عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
موجود نیست
انتخاب گروه