محصولات سایت

مخلوط کن بوش Blenders Bosch

به فروشگاه اینترنتی مخلوط کن بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch MMB64G3MDE Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB64G3MDE Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB64G3MDE

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB64G3MDE
جنس پارچشیشه
جنس بدنهاستیل
تماس بگیرید
Bosch MMB65GOM Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB65GOM Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB65GOM

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB65GOM
جنس پارچشیشه
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی800 تا 850 وات
تماس بگیرید
Bosch MMB42G0B Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB42G0B Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB42G0B

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB42G0B
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچشیشه
تماس بگیرید
Bosch MMB42G1B Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB42G1B Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB42G1B

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB42G1B
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی600 تا 800 وات
تماس بگیرید
Bosch MMB65GOM1 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB65GOM1 Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB65GOM1

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB65GOM1
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
جنس بدنهاستیل
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی800 تا 850 وات
موجود نیست
Bosch MMB1P6RGB Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB1P6RGB Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB1P6RGB

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB1P6RGB
جنس پارچپلاستیک
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Bosch MMB21P0R Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB21P0R Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB21P0R

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB21P0R
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچپلاستیک
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
Bosch MMB11B2 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB11B2 Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB11B2

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB11B2
جنس پارچشیشه
جنس بدنهآلومینیوم دایکست
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
Bosch MMB112 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB112 Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB112

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB112
جنس پارچشیشه
جنس بدنهپلاستیک
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
موجود نیست
Bosch MMB1000 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB1000 Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB1000

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB1000
محدوده ظرفیت پارچ2.0 تا 2.5 لیتر
جنس پارچپلاستیک
محدوده توان مصرفی400 تا 600 وات
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Bosch MMB11B1 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB11B1 Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB11B1

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB11B1
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
جنس پارچشیشه
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Bosch MMB2000 Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MMB2000 Blender

مخلوط کن بوش مدل MMB2000

مدلمخلوط کن بوش مدل MMB2000
جنس بدنهپلاستیک
جنس پارچشیشه
محدوده توان مصرفی180 تا 400 وات
محدوده ظرفیت پارچ1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه