محصولات سایت

همزن بوش Mixer Bosch

به فروشگاه اینترنتی همزن بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch MFQ36460 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ36460 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ36460

مدلهمزن بوش مدل MFQ36460
خمیرزن
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
تماس بگیرید
Bosch MFQ40304 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ40304 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ40304

مدلهمزن بوش مدل MFQ40304
محدوده توان مصرفی500 تا 600 وات
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
تماس بگیرید
Bosch MFQ3010 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3010 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3010

مدلهمزن بوش مدل MFQ3010
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
محدوده توان مصرفی300 تا 400 وات
تماس بگیرید
Bosch MFQ36300 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ36300 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ36300

مدلهمزن بوش مدل MFQ36300
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
کاسه
تماس بگیرید
Bosch MFQ4020 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ4020 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ4020

مدلهمزن بوش مدل MFQ4020
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
خمیرزن
کاسه
موجود نیست
Bosch MFQ3555GB Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3555GB Stand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3555GB

مدلهمزن بوش مدل MFQ3555GB
کاسه
محدوده توان مصرفی300 تا 400 وات
خمیرزن
تعداد پره‌های همزن2
موجود نیست
Bosch MFQ36450 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ36450 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ36450

مدلهمزن بوش مدل MFQ36450
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
کاسه
موجود نیست
Bosch MFQ3540 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3540 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3540

مدلهمزن بوش مدل MFQ3540
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
خمیرزن
موجود نیست
Bosch MFQ3560 Stand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3560 Stand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3560

مدلهمزن بوش مدل MFQ3560
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
خمیرزن
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
موجود نیست
Bosch MFQ3570 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3570 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3570

مدلهمزن بوش مدل MFQ3570
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی400 تا 500 وات
کاسه
خمیرزن
موجود نیست
Bosch MFQ3550 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3550 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3550

مدلهمزن بوش مدل MFQ3550
خمیرزن
کاسه
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی160 تا 200 وات
موجود نیست
Bosch MFQ3580 Hand Mixer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MFQ3580 Hand Mixer

همزن بوش مدل MFQ3580

مدلهمزن بوش مدل MFQ3580
تعداد پره‌های همزن2
محدوده توان مصرفی160 تا 200 وات
خمیرزن
کاسه
موجود نیست
انتخاب گروه