محصولات سایت

غذاساز بوش Food Processor Bosch

به فروشگاه اینترنتی غذاساز بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch MCM3401M Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM3401M Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM3401M

مدلغذاساز بوش مدل MCM3401M
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
مخلوط کن
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Bosch MCM640604 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM640604 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM640604

مدلغذاساز بوش مدل MCM640604
خمیر زن
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
عملکرد توربو (Turbo)
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
همزن
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
Bosch MCM3200W Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM3200W Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM3200W

مدلغذاساز بوش مدل MCM3200W
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تماس بگیرید
Bosch MC64060 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MC64060 Food Processor

غذاساز بوش مدل MC64060

مدلغذاساز بوش مدل MC64060
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
پوره ساز و رب ساز
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
مخلوط کن
خمیر زن
تماس بگیرید
Bosch MCM42024 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM42024 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM42024

مدلغذاساز بوش مدل MCM42024
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
همزن
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
خمیر زن
مخلوط کن
چرخ گوشت
آسیاب
تماس بگیرید
Bosch MCM68885 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM68885 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM68885

مدلغذاساز بوش مدل MCM68885
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
چرخ گوشت
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
همزن
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
Bosch MCM3501M Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM3501M Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM3501M

مدلغذاساز بوش مدل MCM3501M
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
همزن
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
آسیاب
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
موجود نیست
Bosch MUM54270DE Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MUM54270DE Food Processor

غذاساز بوش مدل MUM54270DE

مدلغذاساز بوش مدل MUM54270DE
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
خردکن کوچک
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
آبمیوه گیری
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
آسیاب
موجود نیست
Bosch MCM3201B Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM3201B Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM3201B

مدلغذاساز بوش مدل MCM3201B
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
چرخ گوشت
خمیر زن
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
آبمیوه گیری
خردکن کوچک
محفظه جمع آوری سیم برق
صفحه نمایشگر
آسیاب
موجود نیست
Bosch MCM62020GB Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM62020GB Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM62020GB

مدلغذاساز بوش مدل MCM62020GB
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
چرخ گوشت
آسیاب
مخلوط کن
همزن
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Bosch MCM21B2 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM21B2 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM21B2

مدلغذاساز بوش مدل MCM21B2
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
آسیاب
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Bosch MCM2054 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM2054 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM2054

مدلغذاساز بوش مدل MCM2054
آب مرکبات گیری
آسیاب
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
مخلوط کن
آبمیوه گیری
موجود نیست
Bosch MUM54420 Kitchen Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MUM54420 Kitchen Machine

ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54420

مدلماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54420
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
آسیاب
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
Bosch MCM4200 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM4200 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM4200

مدلغذاساز بوش مدل MCM4200
همزن
آبمیوه گیری
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
موجود نیست
Bosch MCM5529 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM5529 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM5529

مدلغذاساز بوش مدل MCM5529
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
آسیاب
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
موجود نیست
Bosch MCM5540 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch MCM5540 Food Processor

غذاساز بوش مدل MCM5540

مدلغذاساز بوش مدل MCM5540
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتچهار سرعته
همزن
آب مرکبات گیری
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن