محصولات سایت

غذاساز مولینکس Food Processor Moulinex

به فروشگاه اینترنتی غذاساز مولینکس نوترین ها خوش آمدید

Moulinex FP824H Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP824H Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP824H

مدلغذاساز مولینکس مدل FP824H
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
همزن
آب مرکبات گیری
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن کوچک
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Moulinex FP822110 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP822110 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP822110

مدلغذاساز مولینکس مدل FP822110
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن کوچک
خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
تماس بگیرید
Moulinex FP826H10 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP826H10 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP826H10

مدلغذاساز مولینکس مدل FP826H10
همزن
خمیر زن
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
خردکن کوچک
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Moulinex FP828H10 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP828H10 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP828H10

مدلغذاساز مولینکس مدل FP828H10
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
چرخ گوشت
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
خمیر زن
محفظه جمع آوری سیم برق
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
همزن
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Moulinex FP5241 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP5241 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP5241

مدلغذاساز مولینکس مدل FP5241
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
همزن
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
خردکن کوچک
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Moulinex FP741 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP741 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP741

مدلغذاساز مولینکس مدل FP741
آسیاب
خردکن کوچک
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
تماس بگیرید
Moulinex FP7362 Food Processor With Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP7362 Food Processor With Hand Blender

غذاساز مولینکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقی

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقی
خمیر زن
آب مرکبات گیری
آسیاب
همزن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
تماس بگیرید
Moulinex FP7361 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP7361 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP7361

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7361
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
آبمیوه گیری
مخلوط کن
چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
آسیاب
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
Moulinex FP654 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP654 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP654

مدلغذاساز مولینکس مدل FP654
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
آبمیوه گیری
آسیاب
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
Moulinex FP513 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP513 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP513

مدلغذاساز مولینکس مدل FP513
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
چرخ گوشت
آسیاب
مخلوط کن
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تماس بگیرید
Moulinex FP211 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP211 Food Processor

غذا ساز مولینکس مدل FP211

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP211
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
تماس بگیرید
Moulinex FP520G Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP520G Food Processor

غذا ساز مولینکس مدل FP520G

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP520G
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
همزن
آب مرکبات گیری
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Moulinex FP733 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP733 Food Processor

غذا ساز مولینکس مدل FP733

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP733
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
Moulinex FP7367RT Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP7367RT Food Processor

غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP7367RT
آسیاب
خمیر زن
مخلوط کن
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
تماس بگیرید
Moulinex FP903A Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP903A Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP903A

مدلغذاساز مولینکس مدل FP903A
همزن
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
آسیاب
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Moulinex FP737 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP737 Food Processor

غذا ساز مولینکس مدل FP737

مدلغذا ساز مولینکس مدل FP737
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
خمیر زن
همزن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
تماس بگیرید
Moulinex FP211110 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP211110 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP211110

مدلغذاساز مولینکس مدل FP211110
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
موجود نیست
Moulinex FP7331 Food Processor with Citrus Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP7331 Food Processor with Citrus Press

غذاساز مولینکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گیری

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گیری
همزن
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
آب مرکبات گیری
آسیاب
مخلوط کن
موجود نیست
Moulinex FP7332 Food Processor With Grinder
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP7332 Food Processor With Grinder

غذاساز مولینکس مدل FP7332 به همراه آسیاب

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7332 به همراه آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
همزن
خمیر زن
مخلوط کن
موجود نیست
Moulinex FP7361 Food Processor with A320R1 Chopper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP7361 Food Processor with A320R1 Chopper

غذاساز مولینکس مدل FP7361 و خردکن A320R1

مدلغذاساز مولینکس مدل FP7361 و خردکن A320R1
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
مخلوط کن
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
موجود نیست
Moulinex FP733 Food Processor with PC3001 Citrus Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP733 Food Processor with PC3001 Citrus Press

غذاساز مولینکس مدل FP733 و آب مرکبات گیری PC3001

مدلغذاساز مولینکس مدل FP733 و آب مرکبات گیری PC3001
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
خمیر زن
موجود نیست
Moulinex FP314 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Moulinex FP314 Food Processor

غذاساز مولینکس مدل FP314

مدلغذاساز مولینکس مدل FP314
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
آب مرکبات گیری
همزن
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آبمیوه گیری
آسیاب
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن