محصولات سایت

تلویزیون هایسنس Tv2 Hisense

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون هایسنس نوترین ها خوش آمدید

Hisense 43N2179PW LED Smart TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 43N2179PW LED Smart TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2179PW سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2179PW سایز 43 اینچ
3D
نوع صفحهتخت
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
Hisense 32N2173FT LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 32N2173FT LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
کیفیت تصویرHD
تماس بگیرید
Hisense 49N2179FT LED Smart TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 49N2179FT LED Smart TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 49N2179FT سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 49N2179FT سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
موجود نیست
Hisense 65M7000UWG Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 65M7000UWG Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 65M7000UWG سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 65M7000UWG سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
HDR
3D
موجود نیست
Hisense 55N3000 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 55N3000 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55N3000 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55N3000 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
موجود نیست
Hisense 50N3000 Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 50N3000 Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50N3000 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50N3000 سایز 50 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Hisense 43N2171FT LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 43N2171FT LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
HDR
موجود نیست
Hisense 55K3300UW LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 55K3300UW LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 55K3300UW سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 55K3300UW سایز 55 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Hisense 50K3300UW LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 50K3300UW LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 50K3300UW سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 50K3300UW سایز 50 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
Hisense 55K3140 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 55K3140 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55K3140 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 55K3140 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
3D
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Hisense 43N2170PW Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 43N2170PW Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2170PW سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 43N2170PW سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرFull HD
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Hisense 50K3110PW Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 50K3110PW Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50K3110PW سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 50K3110PW سایز 50 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Hisense 32K3110W Smart LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hisense 32K3110W Smart LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 32K3110W سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هایسنس مدل 32K3110W سایز 32 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
موجود نیست
انتخاب گروه