محصولات سایت

کولر گازی تک الکتریک Air%20Conditioner Tech Electric

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی تک الکتریک نوترین ها خوش آمدید

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-30HR 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-30HR 30000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR 24000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-18HR 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-18HR 18000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
اینورتر
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-COMFORT-30HR 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-30HR 30000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-COMFORT-18HR 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-18HR 18000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-12HR 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-12HR 12000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-12HR 12000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-12HR 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Tech Electric BTS-SUPER PLUS-09HR 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-09HR 9000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-09HR 9000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-09HR 9000
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
نوع کمپرسورپیستونی
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
موجود نیست
Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
اینورتر
عملکردسرمایش
موجود نیست
Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورپیستونی
اینورتر
موجود نیست
Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Tech Electric BTS-COMFORT-36HR 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-36HR 36000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-36HR 36000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-36HR 36000
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Tech Electric BTS-COMFORT-24HR 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-24HR 24000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-24HR 24000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-24HR 24000
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Tech Electric BTS-COMFORT-12HR 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-12HR 12000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-12HR 12000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-12HR 12000
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Tech Electric BTS-COMFORT-09HR 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTS-COMFORT-09HR 9000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-09HR 9000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-09HR 9000
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسوراسکرول
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسوراسکرول
اینورتر
موجود نیست
Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
Tech Electric BTW-STORM-24CT3 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTW-STORM-24CT3 24000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-24CT3 24000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-24CT3 24000
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
Tech Electric BTW-STORM-18CT3 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tech Electric BTW-STORM-18CT3 18000 Air Conditioner

کولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-18CT3 18000

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-18CT3 18000
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست