محصولات سایت

ماشین لباسشویی بلومبرگ Washing Machines Bloomberg

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بلومبرگ نوترین ها خوش آمدید

Blomberg WNF-96491 Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg WNF-96491 Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-96491 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-96491 ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Blomberg WNF-86691 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg WNF-86691 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-86691 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-86691 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
بخارشو
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
موجود نیست
Blomberg BWG-486 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg BWG-486 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-486 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-486 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
بخارشو
موجود نیست
Blomberg WNF-8422 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg WNF-8422 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-8422 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WNF-8422 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
موجود نیست
Blomberg BWG-484 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg BWG-484 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-484 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-484 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
موجود نیست
Blomberg BWG-374 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg BWG-374 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-374 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل BWG-374 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Blomberg WAFN-81230 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg WAFN-81230 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-81230 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-81230 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
موجود نیست
Blomberg WAFN-71020 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg WAFN-71020 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-71020 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-71020 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Blomberg WAFN-91430 Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Blomberg WAFN-91430 Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-91430 با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بلومبرگ مدل WAFN-91430 با ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
موجود نیست
انتخاب گروه