محصولات سایت

تلویزیون هاردستون Tv2 Hardstone

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون هاردستون نوترین ها خوش آمدید

Hardstone 65SF6592 Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 65SF6592 Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 65SF6592 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 65SF6592 سایز 65 اینچ
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
3D
تماس بگیرید
Hardstone 55SF6592 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 55SF6592 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SF6592 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SF6592 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تکنولوژی صفحهLED
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Hardstone 49SF6585 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 49SF6585 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 49SF6585 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 49SF6585 سایز 49 اینچ
HDR
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
3D
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
Hardstone 65CF6593 Curved Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 65CF6593 Curved Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده هاردستون مدل 65CF6593 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده هاردستون مدل 65CF6593 سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
HDR
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
3D
نوع صفحهخمیده
تماس بگیرید
Hardstone 49SF6591 Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 49SF6591 Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 49SF6591 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 49SF6591 سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Hardstone 55SF6585 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 55SF6585 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SF6585 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SF6585 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
Hardstone 55CF6593 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 55CF6593 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده هاردستون مدل 55CF6593 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده هاردستون مدل 55CF6593 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
نوع صفحهخمیده
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
Hardstone 65SF6586 Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 65SF6586 Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 65SF6586 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 65SF6586 سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Hardstone 55SF5580 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 55SF5580 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SF5580 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SF5580 سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
HDR
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Hardstone 43SF5580 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 43SF5580 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SF5580 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SF5580 سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Hardstone 42LT4420 Smart LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 42LT4420 Smart LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 42LT4420 سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 42LT4420 سایز 42 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
HDR
3D
موجود نیست
Hardstone 43SE5530 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 43SE5530 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SE5530 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SE5530 سایز 43 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Hardstone 49BE5500 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 49BE5500 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هاردستون مدل 49BE5500 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هاردستون مدل 49BE5500 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
3D
موجود نیست
Hardstone 55SE5570 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 55SE5570 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SE5570 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 55SE5570 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
Hardstone 43SE5570 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 43SE5570 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SE5570 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SE5570 سایز 43 اینچ
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
رابط هوشمند
موجود نیست
Hardstone 43SE5550 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone 43SE5550 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SE5550 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند هاردستون مدل 43SE5550 سایز 43 اینچ
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
انتخاب گروه