محصولات سایت

چای ساز برلیانت Tea Makers Brilliant

به فروشگاه اینترنتی چای ساز برلیانت نوترین ها خوش آمدید

Brilliant BMT-4700 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4700 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT-4700

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT-4700
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4600 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4600 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT-4600

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT-4600
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4200 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4200 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT 4200

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT 4200
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4500 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4500 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT 4500

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT 4500
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4300 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4300 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT - 4300

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT - 4300
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4810 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4810 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT-4810

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT-4810
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
تماس بگیرید
Brilliant BMT-4900 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brilliant BMT-4900 Tea Maker

چای ساز برلیانت مدل BMT - 4900

مدلچای ساز برلیانت مدل BMT - 4900
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت