محصولات سایت

هود داتیس Hood Datees

به فروشگاه اینترنتی هود داتیس نوترین ها خوش آمدید

Datees Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Hood

هودمورب داتیس مدل ورتو

مدلهودمورب داتیس مدل ورتو
حسگر دود
کنترل از راه دور
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا12
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
درب
نوع کلیدفشاری
تماس بگیرید
Datees Hood/Marina
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Hood/Marina

هودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90

مدلهودمورب داتیس مدل مارینا سایز 90
نوع کلیدلمسی
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا12
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
دور فوق سریع
تعداد دور موتور عادی3
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
صفحه نمایش
درب
تماس بگیرید
Datees Hood/Vita
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Hood/Vita

هود مورب داتیس مدل ویتا سایز 90

مدلهود مورب داتیس مدل ویتا سایز 90
روشنایی
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
درب
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر دود
دور فوق سریع
نوع کلیدفشاری
تماس بگیرید
Datees Hood/classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Hood/classic

هود مورب داتیس مدل کلاسیک سایز 90

مدلهود مورب داتیس مدل کلاسیک سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترآلومینیومی
دور فوق سریع
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر حرارت
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
درب
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Datees Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Hood

هودمورب داتیس مدل آدمیرال سایز 90

مدلهودمورب داتیس مدل آدمیرال سایز 90
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا10
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدلمسی
روشنایی
دور فوق سریع
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
صفحه نمایش
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Datees Liberta 2 Chimny Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Liberta 2 Chimny Hood

هود شومینه‌ای داتیس مدل Liberta 2

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Liberta 2
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی6
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
Datees Melody Moj Chimny Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Melody Moj Chimny Hood

هود شومینه‌ای داتیس مدل Melody Moj

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Melody Moj
حسگر دود
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی3
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
Datees Melody Chimny Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Melody Chimny Hood Size 88

هود شومینه‌ای داتیس مدل Melody سایز 88

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Melody سایز 88
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تماس بگیرید
Datees Ponte Chimny Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Ponte Chimny Hood

هود شومینه‌ای داتیس مدل Ponte

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Ponte
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی3
تماس بگیرید
Datees Spring Onion Chimny Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Spring Onion Chimny Hood

هود شومینه‌ای داتیس مدل Spring Onion

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Spring Onion
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
حسگر دود
تماس بگیرید
Datees Telka Onion Smile Chimny Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Telka Onion Smile Chimny Hood

هود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion Smile

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion Smile
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدلمسی
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
Datees Admiral Chimny Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Admiral Chimny Hood Size 90

هود شومینه‌ای داتیس مدل Admiral سایز 90

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Admiral سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود مورب داتیس مدل رومر سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب داتیس مدل رومر سایز 90

مدلهود مورب داتیس مدل رومر سایز 90
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
درب
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی3
قطر دهانه خروجی هوا10
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
دور فوق سریع
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
sevil Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

sevil Hood

هود مورب داتیس مدل سویل سایز 90

مدلهود مورب داتیس مدل سویل سایز 90
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدفشاری
موجود نیست
Datees Telka Onion Chimny Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Telka Onion Chimny Hood

هود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion

مدلهود شومینه‌ای داتیس مدل Telka Onion
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
موجود نیست
Datees Admiral Chimny Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Admiral Chimny Hood Size 88

هود شومینه ای داتیس مدل Admiral سایز 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Admiral سایز 88
کنترل از راه دور
روشنایی
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه