محصولات سایت

توستر تفال Toaster Tefal

به فروشگاه اینترنتی توستر تفال نوترین ها خوش آمدید

Tefal TL365x11 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TL365x11 Toaster

توستر تفال مدل TL365x11

مدلتوستر تفال مدل TL365x11
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت شست و شو
تماس بگیرید
Tefal TL365ETR Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TL365ETR Toaster

توستر تفال مدل TL365ETR

مدلتوستر تفال مدل TL365ETR
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
تعداد درگاه قرارگیری نان1
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
تماس بگیرید
Tefal TT3650 Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TT3650 Toaster

توستر تفال مدل TT3650

مدلتوستر تفال مدل TT3650
قابلیت یخ زدایی
تعداد درگاه قرارگیری نان2
نمایشگر
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
تماس بگیرید
Tefal TT2200 Invent Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TT2200 Invent Toaster

توستر تفال مدل TT2200 Invent

مدلتوستر تفال مدل TT2200 Invent
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
تعداد درگاه قرارگیری نان2
کشوی جمع آوری خرده نان
تماس بگیرید
Tefal TL3601Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TL3601Toaster

توستر تفال مدل TL3601

مدلتوستر تفال مدل TL3601
قابلیت یخ زدایی
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
تعداد درگاه قرارگیری نان1
نمایشگر
موجود نیست
Tefal TL2200 Invent Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TL2200 Invent Toaster

توستر تفال مدل TL2200 Invent

مدلتوستر تفال مدل TL2200 Invent
قابلیت یخ زدایی
تعداد درگاه قرارگیری نان1
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
موجود نیست
Tefal TL3561 Express LS Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TL3561 Express LS Toaster

توستر تفال مدل TL3561 Express LS

مدلتوستر تفال مدل TL3561 Express LS
قابلیت تنظیم حرارت
تعداد درگاه قرارگیری نان1
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
Tefal TT3561 Express 2S Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TT3561 Express 2S Toaster

توستر تفال مدل TT3561 Express 2S

مدلتوستر تفال مدل TT3561 Express 2S
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
نمایشگر
کشوی جمع آوری خرده نان
موجود نیست
Tefal TT5500 Toastr And Egg Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TT5500 Toastr And Egg Cooker

توستر و تخم‌‌مرغ‌‌پز تفال مدل TT5500

مدلتوستر و تخم‌‌مرغ‌‌پز تفال مدل TT5500
قابلیت یخ زدایی
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت شست و شو
کشوی جمع آوری خرده نان
نمایشگر
تعداد درگاه قرارگیری نان2
موجود نیست
Tefal TT3571 Express 2S Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TT3571 Express 2S Toaster

توستر تفال مدل TT3571 Express 2S

مدلتوستر تفال مدل TT3571 Express 2S
کشوی جمع آوری خرده نان
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت شست و شو
نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
قابلیت یخ زدایی
موجود نیست
Tefal TT5700 Toast n Light Toaster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal TT5700 Toast n Light Toaster

توستر تفال مدل TT5700 Toast n Light

مدلتوستر تفال مدل TT5700 Toast n Light
قابلیت یخ زدایی
کشوی جمع آوری خرده نان
تعداد درگاه قرارگیری نان2
قابلیت تنظیم حرارت
نمایشگر
موجود نیست
انتخاب گروه