محصولات سایت

پلوپز تفال Rice Cooker Tefal

به فروشگاه اینترنتی پلوپز تفال نوترین ها خوش آمدید

Tefal Classic RK1038 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Classic RK1038 Rice Cooker

پلوپز و گرم نگهدار تفال Classic RK1038

مدلپلوپز و گرم نگهدار تفال Classic RK1038
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر10 نفره
تماس بگیرید
Tefal RK8121 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal RK8121 Rice Cooker

پلوپز تفال مدل RK8121

مدلپلوپز تفال مدل RK8121
ظرفیت به نفر10 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Tefal RK7058 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal RK7058 Rice Cooker

پلوپز تفال مدل RK7058

مدلپلوپز تفال مدل RK7058
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر10 نفره
تماس بگیرید
Tefal Steam Cuisine VC4003 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Steam Cuisine VC4003 Steam Cooker

بخارپز تفال Steam Cuisine VC4003

تماس بگیرید
Tefal RK101 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal RK101 Rice Cooker

پلوپز تفال مدل RK101

مدلپلوپز تفال مدل RK101
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر10 نفره
موجود نیست
Tefal RK203 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal RK203 Rice Cooker

پلوپز تفال RK203

موجود نیست
Tefal VC1401 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal VC1401 Steam Cooker

بخارپز تفال VC1401

موجود نیست
Tefal VC1301 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal VC1301 Steam Cooker

بخارپز تفال VC1301

موجود نیست
Tefal Classic RK1008 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Classic RK1008 Rice Cooker

پلوپز-گرم نگهدار تفال Classic RK1008

مدلپلوپز-گرم نگهدار تفال Classic RK1008
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
موجود نیست
Tefal Deluxe RK4000 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Deluxe RK4000 Rice Cooker

پلوپز-گرم نگهدار تفال Deluxe RK4000

مدلپلوپز-گرم نگهدار تفال Deluxe RK4000
ظرفیت به نفر12 نفره
دیگ قابل جدا شدن
موجود نیست
Tefal Delirice RK7006 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Delirice RK7006 Rice Cooker

پلوپز تفال سری Delirice مدلRK7006

مدلپلوپز تفال سری Delirice مدلRK7006
ظرفیت به نفر6 نفره
دیگ قابل جدا شدن
موجود نیست
Tefal Aqua Timer VC1008 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Aqua Timer VC1008 Steam Cooker

بخارپز تفال Aqua Timer VC1008

موجود نیست
Tefal Steam Cuisine VC1023 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Steam Cuisine VC1023 Steam Cooker

بخارپز تفال Steam Cuisine VC1023

موجود نیست
Tefal Vitacuisine VS4001 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Vitacuisine VS4001 Steam Cooker

بخارپز تفال Vitacuisine VS4001

موجود نیست
انتخاب گروه