محصولات سایت

کتری برقی تفال Boiler Tefal

به فروشگاه اینترنتی کتری برقی تفال نوترین ها خوش آمدید

Tefal KO3308 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal KO3308 Electric Kettle

کتری برقی تفال مدل KO3308

مدلکتری برقی تفال مدل KO3308
قابلیت تنظیم دما
محدوده ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
تماس بگیرید
Tefal Justine BF5620 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Justine BF5620 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری جاستین مدل BF5620

تماس بگیرید
Tefal Express KO2991 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Express KO2991 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری اکسپرس مدل KO2991

مدلکتری برقی تفال سری اکسپرس مدل KO2991
قابلیت تنظیم دما
قطع کن خودکار
گرم نگهدار
تماس بگیرید
Tefal KI150D10 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal KI150D10 Electric Kettle

کتری برقی تفال مدل KI150D10

مدلکتری برقی تفال مدل KI150D10
قطع کن خودکار
گرم نگهدار
قابلیت تنظیم دما
محدوده ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
موجود نیست
Tefal KI150 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal KI150 Electric Kettle

کتری برقی تفال مدل KI150

مدلکتری برقی تفال مدل KI150
گرم نگهدار
قابلیت تنظیم دما
قطع کن خودکار
موجود نیست
Tefal KI110D Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal KI110D Electric Kettle

کتری برقی تفال مدل KI110D

موجود نیست
Tefal Vitesse BF2120 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Vitesse BF2120 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF2120

موجود نیست
Tefal Mini BF8120 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Mini BF8120 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری مینی مدل BF8120

موجود نیست
Tefal Vitesse 1 litre BF6120 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Vitesse 1 litre BF6120 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری ویتس مدل BF6120

موجود نیست
Tefal VitesseS BF6620 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal VitesseS BF6620 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF6620

مدلکتری برقی تفال سری ویتسس مدل BF6620
قابلیت تنظیم دما
قطع کن خودکار
گرم نگهدار
محدوده ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
موجود نیست
Tefal Mini BI8125 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Mini BI8125 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری مینی مدل BI8125

موجود نیست
Tefal Express BI6625 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Express BI6625 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری اکسپرس مدل BI6625

موجود نیست
Tefal Reminisce KI2020 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Reminisce KI2020 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری رمینیس مدل KI2020

موجود نیست
Tefal Vitesse BI7625 Electric Kettle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Vitesse BI7625 Electric Kettle

کتری برقی تفال سری ویتس مدل BI7625

مدلکتری برقی تفال سری ویتس مدل BI7625
گرم نگهدار
قابلیت تنظیم دما
محدوده ظرفیت1.5 تا 2 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه