محصولات سایت

کولر گازی دایکین Air%20Conditioner Daikin

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی دایکین نوترین ها خوش آمدید

Daikin FTXB25C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB25C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB25C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB25C
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Daikin FTXB35C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB35C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB35C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB35C
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تماس بگیرید
Daikin FTXB60C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB60C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB60C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB60C
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
Daikin FTY25JXV1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTY25JXV1 Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTY25JXV1

مدلکولر گازی دایکین مدل FTY25JXV1
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Daikin FTY15JXV1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTY15JXV1 Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTY15JXV1

مدلکولر گازی دایکین مدل FTY15JXV1
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
Daikin Emura FTXG25LW/S Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin Emura FTXG25LW/S Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل Emura FTXG25LW/S

مدلکولر گازی دایکین مدل Emura FTXG25LW/S
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
Daikin Emura FTXG35LW/S Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin Emura FTXG35LW/S Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل Emura FTXG35LW/S

مدلکولر گازی دایکین مدل Emura FTXG35LW/S
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Daikin FTXB50C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin FTXB50C Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل FTXB50C

مدلکولر گازی دایکین مدل FTXB50C
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Daikin Emura FTXG50LW/S Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daikin Emura FTXG50LW/S Air Conditioner

کولر گازی دایکین مدل Emura FTXG50LW/S

مدلکولر گازی دایکین مدل Emura FTXG50LW/S
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت