محصولات سایت

پخش کننده خانگی لومکس Home Multimedia Player Lumax

به فروشگاه اینترنتی پخش کننده خانگی لومکس نوترین ها خوش آمدید

Lumax LAS-3007 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-3007 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3007

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3007
پورت USB
پورت HDMI
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
تماس بگیرید
Lumax LAS-3006 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-3006 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3006

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3006
پورت HDMI
پورت USB
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
تماس بگیرید
Lumax LAS-3002 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-3002 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3002

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3002
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
بلوتوث
پورت USB
تماس بگیرید
Lumax LAS-3001 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-3001 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3001

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3001
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
بلوتوث
پورت AUX
تماس بگیرید
Lumax LAS-3003 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-3003 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3003

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-3003
پورت AUX
پورت HDMI
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
تماس بگیرید
Lumax LAS-1006 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1006 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1006

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1006
پورت AUX
پورت HDMI
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
تماس بگیرید
Lumax LAS-1005 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1005 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1005

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1005
پورت HDMI
بلوتوث
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
تماس بگیرید
Lumax LAS-1004 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1004 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1004

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1004
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
پورت AUX
پورت USB
تماس بگیرید
Lumax LAS-1001 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1001 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1001

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1001
پورت HDMI
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
پورت AUX
تماس بگیرید
Lumax LAS-1007 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1007 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1007

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1007
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت HDMI
بلوتوث
موجود نیست
Lumax LAS-1002 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1002 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1002

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1002
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت HDMI
موجود نیست
Lumax LAS-1003 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LAS-1003 Home Media Player

پخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1003

مدلپخش کننده خانگی لومکس مدل LAS-1003
پورت USB
پورت AUX
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
موجود نیست
انتخاب گروه