محصولات سایت

آبمیوه گیری تفال Juicer Tefal

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری تفال نوترین ها خوش آمدید

Tefal ZN655 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZN655 Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZN655

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZN655
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
آسیاب
تماس بگیرید
Tefal ZC255B Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZC255B Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZC255B

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZC255B
آسیاب
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
مخلوط کن
تماس بگیرید
Tefal ZE581B38 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZE581B38 Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZE581B38

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZE581B38
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
کارکردتک کاره
آسیاب
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Tefal ZE585H38 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZE585H38 Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZE585H38

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZE585H38
آسیاب
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
مخلوط کن
موجود نیست
Tefal ZC500H38 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal ZC500H38 Juicer

آبمیوه گیری تفال مدل ZC500H38

مدلآبمیوه گیری تفال مدل ZC500H38
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Tefal Citrus Press ZP100 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Citrus Press ZP100 Juicer

آبمیوه گیری تفال سیتروس پرس ZP100

مدلآبمیوه گیری تفال سیتروس پرس ZP100
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
موجود نیست
Tefal Juice Extractor ZN250 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Juice Extractor ZN250 Juicer

آبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZN250

مدلآبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZN250
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
کارکردتک کاره
موجود نیست
Tefal Elea ZN3551 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Elea ZN3551 Juicer

آبمیوه گیری تفال الی ZN3551

مدلآبمیوه گیری تفال الی ZN3551
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
کارکرددو کاره
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Tefal Elea ZN355C Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Elea ZN355C Juicer

آبمیوه گیری تفال الی ZN355C

مدلآبمیوه گیری تفال الی ZN355C
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
کارکرددو کاره
موجود نیست
Tefal Juice Extractor ZE810 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Juice Extractor ZE810 Juicer

آبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZE810

مدلآبمیوه گیری تفال جویس اکسترکتور ZE810
مخزن تفاله
آسیاب
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
انتخاب گروه