محصولات سایت

سطل هوم کت Bucket Homeket

به فروشگاه اینترنتی سطل هوم کت نوترین ها خوش آمدید

Homeket 2424 Bucket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket 2424 Bucket

سطل هوم کت کد 2424

مدلسطل هوم کت کد 2424
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
جنسپلاستیک
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایحمام آشپزخانه دستشویی
تماس بگیرید
Homeket 4912 Cabin Bucket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket 4912 Cabin Bucket

سطل کابینتی هوم کت کد 4912

مدلسطل کابینتی هوم کت کد 4912
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایآشپزخانه
جنسپلاستیک
دستگیره
تماس بگیرید
Homeket 2411 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket 2411 Waste Bin

سطل زباله هوم کت کد 2411

مدلسطل زباله هوم کت کد 2411
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
مناسب برایاتاق خواب اداری
جنسپلاستیک
پدال
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
Homeket Alice 2888 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Alice 2888 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Alice 2888

مدلسطل زباله هوم کت مدل Alice 2888
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
جنسپلاستیک
تماس بگیرید
Homeket Ariana 2819 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Ariana 2819 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Ariana 2819

مدلسطل زباله هوم کت مدل Ariana 2819
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایاداری
جنسپلاستیک
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
Homeket Ariana 2802 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Ariana 2802 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Ariana 2802

مدلسطل زباله هوم کت مدل Ariana 2802
نوعسطل یک‌تکه
مقاوم در برابر رطوبت
جنسپلاستیک
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه اداری
پدال
تماس بگیرید
Homeket Ariana 2796 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Ariana 2796 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Ariana 2796

مدلسطل زباله هوم کت مدل Ariana 2796
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
پدال
تماس بگیرید
Homeket Maxx 03 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Maxx 03 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Maxx 03

مدلسطل زباله هوم کت مدل Maxx 03
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام دستشویی
پدال
دستگیره
تماس بگیرید
Homeket Maxx 02 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Maxx 02 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Maxx 02

مدلسطل زباله هوم کت مدل Maxx 02
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
تماس بگیرید
Homeket Maxx 01 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Maxx 01 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Maxx 01

مدلسطل زباله هوم کت مدل Maxx 01
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایآشپزخانه
جنسپلاستیک
تماس بگیرید
Homeket 2412 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket 2412 Waste Bin

سطل زباله هوم کت کد 2412

مدلسطل زباله هوم کت کد 2412
جنسپلاستیک
مناسب برایاتاق خواب اداری
پدال
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Homeket Alice 3922 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Alice 3922 Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Alice 3922

مدلسطل زباله هوم کت مدل Alice 3922
پدال
جنسپلاستیک
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Homeket Morvarid Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Homeket Morvarid Waste Bin

سطل زباله هوم کت مدل Morvarid

مدلسطل زباله هوم کت مدل Morvarid
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام دستشویی
جنسپلاستیک
موجود نیست
انتخاب گروه