محصولات سایت

گوشت کوب برقی تفال Hand Blender Tefal

به فروشگاه اینترنتی گوشت کوب برقی تفال نوترین ها خوش آمدید

Tefal HB2025 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB2025 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال مدل HB2025

مدلگوشت کوب برقی تفال مدل HB2025
ظرف غذاساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
آسیاب
همزن
نوع رندهرنده ریز رنده خلال کن
تماس بگیرید
Tefal HB110141 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB110141 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال مدل HB110141

مدلگوشت کوب برقی تفال مدل HB110141
خردکن
همزن
جنس میلهاستیل
تماس بگیرید
Tefal HB111 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB111 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال مدل HB111

مدلگوشت کوب برقی تفال مدل HB111
خردکن
همزن
جنس میلهاستیل ضد زنگ
آسیاب
ظرف غذاساز
تماس بگیرید
Tefal HB140B Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB140B Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال مدل HB140B

مدلگوشت کوب برقی تفال مدل HB140B
آسیاب
جنس میلهفلز
ظرف غذاساز
خردکن
همزن
تماس بگیرید
Tefal HB200B Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB200B Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال مدل HB200B

مدلگوشت کوب برقی تفال مدل HB200B
جنس میلهاستیل
خردکن
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز
ظرف غذاساز
آسیاب
همزن
تماس بگیرید
Tefal HB3001 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB3001 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال HB3001

مدلگوشت کوب برقی تفال HB3001
همزن
جنس میلهپلاستیک
خردکن
تماس بگیرید
Tefal HB200130 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal HB200130 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال مدل HB200130

مدلگوشت کوب برقی تفال مدل HB200130
همزن
نوع رندهرنده درشت رنده چیپس ساز
جنس میلهاستیل ضد زنگ
ظرف غذاساز
خردکن
موجود نیست
Tefal Invent HB300 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Invent HB300 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال اینتونت HB300

موجود نیست
Tefal Ultra Compact HB4071 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal Ultra Compact HB4071 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال آلترا کامپکت HB4071

موجود نیست
Tefal PrepLine HB711 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal PrepLine HB711 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال پرب لاین HB711

موجود نیست
Tefal PrepLine HB713 Hand Blender
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tefal PrepLine HB713 Hand Blender

گوشت کوب برقی تفال پرب لاین HB713

مدلگوشت کوب برقی تفال پرب لاین HB713
خردکن
جنس میلهاستیل
همزن
موجود نیست
انتخاب گروه