محصولات سایت

آبمیوه گیری تکنو Juicer Techno

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری تکنو نوترین ها خوش آمدید

Techno Te-308 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-308 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-308

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-308
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
مخزن تفاله
تماس بگیرید
Techno Te-312 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-312 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-312
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریدستی
مخزن آب میوه گیری
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
آسیاب
موجود نیست
Techno Te-311 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-311 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-311
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردچهار کاره
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Techno Te-290 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-290 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-290

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-290
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
Techno Te-309 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-309 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-309

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-309
کارکردچهار کاره
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
Techno Te-310 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-310 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-310

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-310
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
کارکردپنج کاره
موجود نیست
Techno Te-307 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Techno Te-307 Juicer

آبمیوه گیری تکنو مدل Te-307

مدلآبمیوه گیری تکنو مدل Te-307
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
آسیاب
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
موجود نیست
انتخاب گروه