محصولات سایت

جاروبرقی آرزوم Vaccum Cleaner Arzum

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی آرزوم نوترین ها خوش آمدید

Arzum AR4001 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4001 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4001

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4001
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Arzum AR4005 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4005 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4005

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4005
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Arzum AR4066 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4066 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4066

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4066
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
موجود نیست
Arzum AR4065 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4065 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4065

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4065
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
موجود نیست
Arzum AR4007 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4007 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4007

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4007
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
موجود نیست
Arzum AR4009 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4009 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4009

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4009
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA14
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
موجود نیست
Arzum AR4016 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR4016 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR4016

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR4016
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
موجود نیست
Arzum AR497 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR497 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR497

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR497
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Arzum AR487 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR487 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR487

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR487
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Arzum AR470 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR470 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR470

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR470
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
Arzum AR461 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Arzum AR461 Vacuum Cleaner

جاروبرقی آرزوم مدل AR461

مدلجاروبرقی آرزوم مدل AR461
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه