محصولات سایت

اتو پارس خزر Iron Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی اتو پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

Pars Khazar SI-DS-411 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-DS-411 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-411

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-411
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
تماس بگیرید
Pars Khazar SI-503 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-503 Steam Iron

اتوبخار پارس خزر مدل SI-503

مدلاتوبخار پارس خزر مدل SI-503
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Pars Khazar SI-602 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-602 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-602

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-602
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Pars Khazar SI-702 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-702 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-702
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Pars Khazar SI-DS-501 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-DS-501 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
موجود نیست
Pars Khazar SI-S411 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-S411 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-S411

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-S411
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Pars Khazar SI-PC301 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-PC301 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-PC301

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-PC301
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Pars Khazar SI-S201 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-S201 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-S201

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-S201
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Pars Khazar SI-PC201 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-PC201 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-PC201

موجود نیست
Pars Khazar SI-DB501 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-DB501 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DB501

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DB501
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Pars Khazar SI-S501 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-S501 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-S501

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-S501
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Pars Khazar SI-DG501 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SI-DG501 Steam Iron

اتو بخار پارس خزر مدل SI-DG501

مدلاتو بخار پارس خزر مدل SI-DG501
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه