محصولات سایت

ماشین لباسشویی کندی Washing Machines Candy

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی کندی نوترین ها خوش آمدید

Candy GS1079DC/K-IR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GS1079DC/K-IR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GS1079DC/K-IR ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژیA
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Candy GF-1414LWHCS Washing Machine - 14 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GF-1414LWHCS Washing Machine - 14 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GF-1414 با ظرفیت 14 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GF-1414 با ظرفیت 14 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
تماس بگیرید
Candy GSF-1410 Washing Machine - 10 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GSF-1410 Washing Machine - 10 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GSF-1410 با ظرفیت 10 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GSF-1410 با ظرفیت 10 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت راست
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
تماس بگیرید
Candy GVP-1409 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GVP-1409 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-1409 با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GVP-1409 با ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Candy CSV1289DC3/K-IRAN Washing Machine-8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy CSV1289DC3/K-IRAN Washing Machine-8 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل CSV1289DC3/K-IRAN با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل CSV1289DC3/K-IRAN با ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Candy CDB-485-DN/1 Built-In Washing Machine 8Kg and Dryer 5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy CDB-485-DN/1 Built-In Washing Machine 8Kg and Dryer 5Kg

ماشین لباسشویی و خشک کن توکار کندی مدل CDB-485-D با ظرفیت 8 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن

مدلماشین لباسشویی و خشک کن توکار کندی مدل CDB-485-D با ظرفیت 8 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Candy GVC-D913B Built-In Dryer 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GVC-D913B Built-In Dryer 9Kg

خشک کن توکار کندی مدل GVC-D913B با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلخشک کن توکار کندی مدل GVC-D913B با ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
تماس بگیرید
Candy GF1413LWHCS Washing Machine - 13Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GF1413LWHCS Washing Machine - 13Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GF1413LWHCS با ظرفیت 13 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GF1413LWHCS با ظرفیت 13 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ13 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Candy GSF-149LHC3 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GSF-149LHC3 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GSF-149LHC3 با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GSF-149LHC3 با ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
موجود نیست
Candy GVP-148TC3 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GVP-148TC3 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-148TC3 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GVP-148TC3 با ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Candy GVP-128 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Candy GVP-128 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی کندی مدل GVP-128 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کندی مدل GVP-128 با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
موجود نیست
انتخاب گروه