محصولات سایت

ماشین لباسشویی مایدیا Washing Machines Midea

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی مایدیا نوترین ها خوش آمدید

Midea WU-10603 Washing Machine 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-10603 Washing Machine 6 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10603 ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Midea TW-6912 Washing Machine 12 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TW-6912 Washing Machine 12 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6912 با ظرفیت 12 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Midea TW-6910 Washing Machine 10 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TW-6910 Washing Machine 10 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل TW-6910 با ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Midea TW-6908 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TW-6908 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدلTW-6908 با ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Midea WB-14801 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WB-14801 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WB-14801 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت راست
بخارشو
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
تماس بگیرید
Midea WU-14801LED Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-14801LED Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-14801LED با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-14801LED با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Midea WBS-14901LCD Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WBS-14901LCD Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WBS-14901LCD با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WBS-14901LCD با ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Midea WU-14703 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-14703 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14703 با ظرفیت 7 کیلو‌گرم

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14703 با ظرفیت 7 کیلو‌گرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
تماس بگیرید
Midea WU-14815TC Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-14815TC Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815TC با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815TC با ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Midea WU-10602 Washing Machine 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-10602 Washing Machine 6 Kg

ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10602 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-10602 ظرفیت 6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قفل کودک
موجود نیست
Midea WU-14815 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-14815 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14815 با ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Midea WU-14814 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-14814 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14814 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-14814 با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Midea WU-12610 Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea WU-12610 Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی میدیا مدل WU-12610 با ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی میدیا مدل WU-12610 با ظرفیت 6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
موجود نیست
انتخاب گروه